Utbygging på ville veier

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevHerlig Kampheim, vi i Sagstubben 18 på Fagerstrand gleder oss også til å få 76 nye naboleiligheter.

Vel må akseptere at det bygges, men prosjektet og saksgangen står etter min mening til karakteren stryk. Om det er slik innbyggerne på Nesodden blir informert og imøtekommet forstår jeg at folk reagerer.

1)I forhold til planbeskrivelsen står det at en skal tilpasse seg dagens bebyggelse

Hvordan kan det ha seg da at dagens samtlige eneboliger blir omringet av firkantede blokker av typen moderne funkisstil med flatt tak? Hva slags tilpasning er det?

2)På beboermøte som ble avholdt etter at flere hadde påpekt at dette ikke var gjennomført, ble vi innkalt til ett møte der verken kommunens representant eller utbygger hadde lest våre innspill, men vi ble oppfordret til å sende dem inn på nytt. Etter dette har vi ikke hørt en verdens ting. Og kommunens hjemmeside er ikke blitt oppdatert. Dette kan da umulig være i kommunens interesse å behandle sine innbyggere på en slik slett måte?

3)Bilfritt området. I samme møte ble vi informert om at det skulle prosjekteres med 0,8 parkeringsplasser pr boenhet. Fakta er 1,5 og vi får en vei som dimensjoneres for 750 biler ÅDT (dette betyr altså 750 biler pr dag). Definisjonen på bilfritt er således at bilene ikke skal parkeres rett utenfor huset der en bor, men enten gå fra en kjellerparkering i en blokk, eller til nærmeste parkeringsplass, sammen med søppelbiler flyttelass hente bringe levere mm trafikk på en smal gangvei. At Nesodden kommune (Ap, H og MDG) har vedtatt at klimautslippene skal reduseres med 40% innen 2020 er vel heller ikke med i dette regnestykket om bilfritt?

4)Fagerstrand sentrum

På informasjonsmøte om regulering av Fagerstrand sentrum ble vi informert om at rundkjøringen måtte vedtas hvis ikke fikk en ikke lov til å bygge mer på Fagerstrand. Er da Sagstubben 18 ikke med i denne definisjonen, eller er det administrasjonen som ikke har oversikt? Her skal altså utbygger betale (hva?) en andel til en rundkjøring som ikke er prosjektert og ingen vet hva vil koste.

5)80/20

I Forhold til Fylkesmannen er det påpekt at utbygging på Nesodden skal utføres med 80% på Nesoddtangen og 20% på øvrige Nesodden. Ut fra denne planlagte utbyggingen  må det bygges 280 boenheter på Nesoddtangen for å oppnå 80/20. Men nå har jo fylkesmannen velsignet dette prosjektet så da må vel alle være fornøyd med at 80/20 ennå ikke er på dagsorden.

6)I Amta vises det til Ap’s utsagn om variert boligmasse. Har Johannes Dalen Giske sette noe vi naboer ikke har sett?

7)Høyres Adland viser til miljøprofil. I saksdokumentene står det om at det skal legges til rette for, er det miljøprofil?

8)Så er det for øvrig heller ikke tatt med at vi i over 20 år har hatt vanningsrestreksjoner.

9)Kommunen har en høy gjeldsbyrde noe som også rådmannen påpekte ved forrige budsjettgjennomgang. Økt skatteinngang kan ikke dekke opp for de økte kostandene til blant annet barnehage, skole og gamle som måtte komme av denne voldsomme utbyggingen her på Fagerstrand. Dette ser vi tydelig i Oslo der eiendomsskatt nå er på full fart inn i de fleste hjem, så da er det bare å forberede seg. Det finnes for øvrig intet regnestykke på dette senarioet for Nesodden kommune. Dette tar vi som det kommer!

God utbygging

Harald Johnsen

Fagerstrand

Harald Johnsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags