Hvordan få fart på boligbyggingen i Frogn?

Tonje Kristiansen Marken

Tonje Kristiansen Marken Foto:

Av
DEL

LeserbrevHvem har ansvar for å bygge infrastruktur?
På 80- og 90-tallet var det vanlig at kommunene la til rette for nye boligfelt som også inkluderte nødvendig infrastruktur. Tomter ble så solgt for å få dekket kostnadene for opparbeidelsene. Dette er ikke lenger praksis, og i de siste 20 årene har private utbyggere måttet bære en større og større del av kostnadene til infrastruktur. Store utbyggere har muskler til å takle dette, og får med dette også stor makt. Men for små utbyggere kan kravene og kostnaden bli så store at det ikke blir noe hus.

Privat eller offentlig vei?
Det må tydelig skilles mellom hva som er privat og offentlig vei. Gjennomgangsveier må være kommunale, fylkes eller statlige. Stikkveier med tilhørende boligfelt er private og driftes av eierne og de som bor der. Tilsvarende bør det være kommunens ansvar å legge rør for vann, kloakk, og også rør for fiber og strøm frem til tilkoblingspunkter, der privat vei begynner.

Kvadratmeterpris
Tilkobling av ny bolig til offentlig infrastruktur bør ha en fast pris per kvadratmeter. Vann og kloakk bruker selvkostprinsipp. Når det gjelder veier m.m. mener Frogn KrF at kommunen skal dekke en betydelig større andel av kostnadene knyttet til infrastruktur enn hva som er praksis i dag.
En løsning er at kommunen forskuttere kostnadene og at nye boliger i etterkant betaler en tilknytningsavgift til infrastruktur beregnet med utgangspunkt i antall kvadratmeter bolig.
Frogn KrF vil ta initiativ til at rådmannen utreder en slik løsning.

Vel og sameier
Mange private boligområder mangler fungerende vel og sameier som igjen kan medføre forsinkelser, trenere eller stoppe boligbyggingsprosessene med opptil flere år. Ved etablering av nye boligfelt kommer dette stort sett på plass ved overlevering. Frogn KrF vil at kommunen skal hjelpe med informasjon til opprettelse av vel og sameier der det mangler. Grunnen er åpenbar, et fungerende Vel gir en arena for gode drøftinger og vil med dette kunne forebygge uro og uenighet.

Nordre Frogn
Kommunedelplanen for Nordre Frogn er vedtatt. For å realisere denne er det avgjørende med offentlig vann og kloakk. Mange innbyggere i Nordre Frogn har allerede etablert naturbaserte løsninger og private renseanlegg. Det er urimelig at de ved etablering av ny løsning, på nytt skal betale full tilknytningsavgift.

Klommestein Skog og Skiphelle hotell
Drøbak syd har ventet i over 20 år på ny vei. Alt står i stampe for utvikling og boligutbygging for hele området pga manglende vei. Frogn Krf vil at kommunen skal ta hovedansvaret for ny vei fra Trolldalen til Skiphelle og forskuttere kostnadene. Nye boliger kan i etterkant betale tilkoblingsavgift til infrastruktur iht kvadratmeter.

Byutviklingsplanen Seiersten/ Ullerudsletta/ Dyrløkke
Kommunen bygger infrastruktur og de private kan når eiendommene realiseres betale i henhold til kvadratmeter.

Gylte
For å få konvertert flere hytter til boliger må Gyltåsen få en eller flere nye veier. Solveien må i første omgang oppgraderes, men det bør også bygges en ny veitrase inn til området. Dette krever store investeringer. Frogn Krf mener at det er kommunen som har ansvar for det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags