Skolestruktur; trivsel, læring og miljø i fokus

Tage S. Jensen og Trude Thorsdatter Evensen, 5. og 2. kandidat for Nesodden Høyre (hhv.)

Tage S. Jensen og Trude Thorsdatter Evensen, 5. og 2. kandidat for Nesodden Høyre (hhv.) Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi i Nesodden Høyre ønsker moderne skolebygg som legger til rette for god læring og trivsel. Dessverre er mange av skolebyggene våre i svært dårlig stand. Særlig Alværn, Myklerud og Nesoddtangen har behov for tiltak.

Vi har ingen tro på at en rehabilitering av Alværn vil gi et akseptabelt resultat. Da Alværn skulle bygges, kjøpte Nesodden kommune tegninger fra en tilsvarende skole bygd i Sandefjord kommune – et bygg som ble revet for mange år siden. I tillegg holder hverken kontorarbeidsplasser eller klasserom på Alværn dagens minstekrav, hvilket går utover både lærernes arbeidsforhold og elevens læring.

Dagens debatt om skolestruktur har kjørt seg fast i størrelsen på en eventuelt ny ungdomsskole. For Nesodden Høyre er det viktigste at elevene lærer og trives på skolen, og at lærerne har gode arbeidsforhold.

Vi mener at vi har behov for en ny ungdomsskole, og vi vil bygge denne på tomten mellom Coop Extra og Heia barnehage – sammen med ny flerbrukshall og svømmehall.

Vi ønsker ikke en større ungdomsskole på Tangenåsen, ettersom det vil bli svært trangt om plassen om man også skal bygge ny barneskole og utvide kommunens administrasjon. Det er nesten 600 elever på barneskolen og 300 barnehagebarn i og rundt området. Tangen er et pressområde med både kommuneadministrasjon og kjøpesenter, og med relativt begrensede muligheter for parkering. Selv om alle reiser kollektivt, er plasseringen problematisk med tanke på trafikk og infrastruktur. Om man i tillegg skal legge en flerbrukshall og svømmehall på Tangen, vil presset økes ytterligere.

Langsiktig og helhetlig planlegging er viktig for Nesodden Høyre. Vi vet at vi vil bli flere mennesker på Nesodden i fremtiden, og derfor utelukker ikke vi at vi kan bygge en ny ungdomsskole på Alværn lenger frem i tid. Om dette skulle skje, finner vi det naturlig at elever fra Bjørnemyr og Fjellstrand vil begynne på denne skolen. Dette vil gi flere barn og unge mulighet til å gå på en skole i nærheten av hjemmet sitt, også på ungdomstrinnene. Man bør også se på muligheten for at elvene som i dag går på Myklerud, kan begynne på Alværn. Da kan man, etter noen ombygninger, benytte Bakkeløkka som en barneskole med både gymsal og svømmehall. Men for å tilfredsstille dagens behov, vil vi, i første omgang, konsentrere oss om å bygge en ny ungdomsskole på Skoklefall.

Uansett hva som blir utfallet av debatten om skolestruktur, er det viktig at vi tar hensyn til klima og miljø i bygging av ny ungdomsskole. I Kongsberg kommune bygde man nylig en ny ungdomsskole i massivtre, med solceller i taket og hydrogenlager under bakken til oppvarming om vinteren. Om vi skal redusere utslippene våre, må vi bygge både smartere og grønnere.

En god og moderne kunnskapsskole er Nesodden Høyres viktigste valgkampsak. Vi må iverksette nødvendige tiltak for både Nesoddtangen og Myklerud skole, og vi trenger en ny ungdomsskole på Skoklefall. Ikke minst trenger vi mer kunnskap på bordet før vi fatter en endelig beslutning. Det er lite bærekraftig – både økonomisk og miljømessig – å bygge skoler kun for å rive dem noen år senere. Høyre ønsker en løsning som gir elevene gode og miljøvennlige skolebygg også i fremtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags