Områdeplanen Gamle Drøbak

1.kandidat Frogn Pp Ragnar Dahl

1.kandidat Frogn Pp Ragnar Dahl Foto:

Av
DEL

LeserbrevJørn Barkenæs (Ap) har et innlegg i Amta 4.september om at de ville ha ut områdeplanen til høring nå. Verneforeningen, Ap, KrF og SV anmodet Frogn Pp om et møte for å fremme sine synspunkter i håp om å få sendt ut områdeplanen nå - et prisverdig tiltak.

I ettertid har jeg fått høre fra et annet parti at de innspillene som Frogn Pensjonistparti kom med, i håp om å få et bredt flertall bak områdeplanen, allerede er innarbeidet i planen vi er uenig i. Samtidig ble det hevdet at de punktene kunne vi jo fremme i forbindelse med 2. gangsbehandling.

Jeg tror rett og slett det var tidspunktet og at alle partiene har vært opptatt med valgkampen, som førte til at vi ikke fikk tid nok til å snakke om hva vi ønsket å endre for å samle oss bak utsendelse av områdeplanen.

Frogn Pp mener at vi må få inn konkrete forhold vedrørende parkering under Bankløkka, herunder at den skulle tilbakeføres som grøntområde og en plass for lek og spill som i gamle dager. På sydenden ønsket vi parkeringsplasser for turistbusser. Vi mener at vi har diskutert lenge nok. Uten et tilstrekkelig antall parkeringsplasser så blir det håpløst å drive næring, polet flytter og båtturistene velger kanskje Sætre som mellomstasjon, de har påfyllingsmuligheter for drivstoff , butikker og pol i gåavstand fra havna.

Forslaget om et skjerpet rivingsforbud skulle mykes opp, ved å si at bygg som ikke er verneverdig skulle man være fleksible mht dispensasjon.

Vi ønsket videre at beboerne må kunne iverksette Enøk-tiltak, som også medfører mindre bygningstekniske endringer, bare det visuelle inntrykket fortsatt etterleves.

Endelig hadde vi et forslag om at beboere som følge av spesielle forhold, måtte kunne bygge om huset, inklusive ytterdør, for å kunne ta inn rullestoler mv.vern er viktig, men menneske som bor her er de viktigste.

Dette fikk vi ikke gehør for og mente derfor at å utsette behandlingen til første ordinære kommunestyret etter valget ville gi partiene anledning til å snakke sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags