Ny verneplan for gamle Drøbak?

Dramatisk himmel over Drøbak vernesone (maleri Trudy M Wollbraaten 2018)

Dramatisk himmel over Drøbak vernesone (maleri Trudy M Wollbraaten 2018) Foto:

Av
DEL

LeserbrevNei, dessverre ikke verneplan, men forslag til ny Områdeplan for gamle Drøbak blir fremlagt i Utvalget for Miljø, Plan og Bygg den 26. august.

Grunnlaget for planforslaget er utarbeidet av Høyre i 2017, siden bearbeidet av Rådmannen og fremlagt av ham. Men forslaget er preget av opprinnelsen, og er i realiteten en utbyggingsplan.

Foreliggende planforslag er et farlig uklart og vagt dokument. Innspill fra interesserte, og innsigelser fra Fylkeskommunen skal være implementert, men det er påfallende vanskelig å se. Mange fine ord om bevaring, men få forslag om hvordan gjennomføre. Planforslaget inneholder derimot mange tvetydige og entydige forslag, om hvordan endre gamle Drøbak.

Det spesifikt verste er at planforslaget ikke inneholder den gamle verneplanens riveforbud. Et riveforbud hører hjemme i en plan for et antikvarisk verneområde. Riveforbudet er ryggraden i en god og bærekraftig plan, og det er uhørt at det utelates.
Vi forventer at riveforbudet kommer inn i planen igjen. Det er risikabelt at det blir fjernet – og med det hjemmelen – og muligheten – for å avslå rivesøknader. Hvis riveforbudet beholdes, gis mulighet for å gi dispensasjon dersom det er gode grunner for riving. Uten riveforbudet, fjernes et viktig verktøy for fagkunnskapen til å styre, og åpner for riving over en lav sko i Drøbaks antikvariske sone.

Eksempel: Jeg kan argumentere for at vårt hus i Osloveien er ombygget i så stor grad, at det ikke ligner på det lille sveitserhuset som en gang sto her (til 1953). I fasongen ligner det en høy brunost, og hvis vi lot det stå og forfalle en stund, ville vi sikkert fått rive og bygge nytt og større. Vanlig prosedyre i Drøbak. Særlig pga naboskapet til Flatåsen og nå Gulliksbakken, hvor 3 hus i høst skal rives i buffersonen til Vernesonen, og 5 høye blokklignende flerfamiliehus av større karakter skal opp.

Her på Råkeløkka har det bare siden år 2000 blitt revet 2 staselige gamle bolighus, flere gamle uthus og et hus fra 70tallet med garasje. Hele området er omkalfatret, et helt miljø er borte, - for å få plass Flatåsen-veien. Ikke til forkleinelse for Flatåsen, men det er jo den antikvariske bebyggelsen som er Drøbak. Nå står riving som nevnt ovenfor i Gulliksbakken for tur, for å bygge nye blokker. Ønsker man virkelig å fortsette slik over hele Drøbak?
Til slutt vil kanskje bare de fredede bygningene stå tilbake,- Kirken, Hospitalet, Solgry, Handelshuset..

Dette vil selvsagt kun fungere med høyreflertall (samt V) i kommunestyret. Et kommunestyre med SV godt representert, vil ikke tillate en så lite bærekraftig utvikling.

Planutkastet har delt Drøbak opp i soner, hvor graden av endringspotensiale er siste punkt. Der blir det diskutert hvorvidt og hva som kan rives i hver enkelt sone. Slikt hører ikke inn i en plan for et antikvarisk spesialområde. Det stykker opp Drøbak, og gjør at helheten blir borte. Man forledes til å tro at Drøbak er mange små soner, hvor det ikke gjør noe at man river i den ene, hvis man bevarer den andre. At gamle Drøbak er en liten by, og er EN sone, er vanskelig å få øye på i utkastet til områdeplanen.

Rådmannens forslag til plan av 2017, ble forkastet til fordel for Høyres utkast til plan av Høyreflertallet i kommunestyret. I rådmannens utkast var hovedpoengene, at planens mål var å styrke og sikre arbeidet med å bevare og verne byen. Dette fjernet Høyre, sammen med riveforbudet, og det meste som handler om vern, bevaring og kvalitet, når de la frem sitt eget utkast. Det er selvsagt ikke overraskende at Høyre gikk for dette. For nåværende utkast til områdeplan er en plan for utbyggere og investorer, - og ikke innbyggere i Drøbak, som deg, og meg og vi alle som er glad i byen. Hvis denne planen blir stående er det en tragedie for vår verneverdige, lille by.

Planforslaget er et skrikende eksempel på hvordan høyrepolitikk prioriterer størst mulig inntjening for investorene, selv om det på lengre sikt kan ødelegge det miljøet som gjør Drøbak unik.

Jeg minner om at det vil hjelpe vernesaken å stemme SV i år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags