Kjære folkevalgt: Det er nå jobben begynner!

Lykke til som folkevalgt i Frogn og Nesodden. Husk at det er bedriftene som gir liv til bygd og by.

Lykke til som folkevalgt i Frogn og Nesodden. Husk at det er bedriftene som gir liv til bygd og by. Foto:

Av
DEL

LeserbrevMandag fikk vi over 60 nye folkevalgte i Frogn og Nesodden kommuner. Disse skal forme kommunene i fire år framover. Deres viktigste oppgave er å prioritere hvordan kommunens inntekter skal skapes og fordeles.

Inntektene har mange ulike veier ut av kommunekassen, men pengene som kommer inn er et resultat av verdiskaping i bedriftene. Alle disse bedriftene har igjen en ting til felles: De holder til i en kommune. Alle verdier skapes lokalt, enten kommunen er liten eller stor. Derfor må politikerne være opptatt av å ha gode rammevilkår for næringslivet slik at de får et større skattegrunnlag til å finansiere gode tjenester for innbyggerne.

Kommuner som klarer å legge til rette for private bedrifter får åpenbare gevinster tilbake. Hvis vi ser på NHOs Kommune-NM 2019, gjør kommunene Nesodden og Frogn det dårligere enn tidligere år og rykker ned med henholdsvis 32 og 24 plasser. Dette skyldes liten næringsvariasjon og få innbyggere med fagbrev. Frogn har i tillegg mange eldre. Nesodden har liten privat sysselsetting.

Det finnes ikke én nøkkeloppskrift på hvordan kommunene best mulig skal legge til rette for bedriftene. I valgkampen har vi i NHO Viken Oslo arrangert politiske verksteder over hele Viken. Politikerne har møtt opp i hopetall. De har lyttet til hva bedriftene er opptatt av i sin hverdag og vist stort engasjement. Det finnes mange eksempler på kommuner som er flinke til å legge til rette for næringslivet. Samtidig forteller mange bedriftsledere om små og store hindringer som de møter i hverdagen. Mange av disse hindringene er ganske enkle å fjerne hvis forståelsen for bedriftenes hverdag og bidrag blir enda bedre.

I årets valgkamp har NHO utfordret ordførerkandidatene til å signere et løfte om å legge til rette for næringslivet i sin kommune, hvis de blir valgt. Ordførerløftet har begeistret og engasjert på tvers av partier og godt over hundre kandidater i vår region har lovet følgende:

1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egne infrastruktur- og transportløsninger
2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne
3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter
4. Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser
6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunenes anskaffelser

Følges disse løftene opp, vil vi ha et godt grunnlag for fortsatt verdiskaping. Vi vil oppfordre alle dere som har fått folkets tillit i fire år til å bli enda bedre kjent med bedriftene i ditt lokalsamfunn: Hør hva de sliter med og ikke minst, hva de kan bidra med. Jeg håper at diskusjonene i de to kommunestyrene de neste fire årene vil handle om hvordan bedriftene kan bidra. For det er bedriftene som gir liv til bygd og by. Lykke til!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags