– Jeg mener aksjonsgruppen sprer frykt i saken om hardbrukshus på Varden

Av

«Aksjonsgruppen mot hardbrukshus på Varden» ved Holst/Horn sier det ikke handler om fordommer, men fakta. De viser til erfaringer fra Løesfeltet.

DEL

Leserbrev–Jeg var med på å vedta Boligsosial handlingsplan i 2013. Vi diskuterte mye hvor uheldig det var å samle folk med ulike problemer på samme sted. Kommunestyret opprettet deretter en komite som skulle se på mulighetene for å forbedre boforholdene på Løesfeltet. Blant annet foreslår komiteen å flytte rusmisbrukere ut av feltet. Tomta på Varden ble valgt.

Den egner seg svært godt fordi det ikke er boliger i nærheten. Det blir spesielt tydelig ser man på kommuneplanen: Vardenboligene, atkomstvei  - Gang-/sykkelvei - Hovedvei – Offentlig område/Brannstasjon – Hardbrukshus i LNF.

– Jeg mener aksjonsgruppen sprer frykt - «fordommer er fryktens frukt». Det er en velkjent strategi. Jeg spurte flere jeg kjenner som bor på Løesfeltet eller i nærheten:

Mann i 50-årene: – Det er mindre kriminalitet og bråk her nå enn det var før. Det er de rusavhengige som bråker.

Kvinne i 50-årene: – De stjeler ikke, men låner av hverandre. De gikk gjerne bak Kiwi og tok for seg av mat utgått på dato. Før hadde alle for lite penger til å leve for (sosialpenger). I dag er mange døde (overdose) eller har fått trygd. Uroen har stoppet rett og slett fordi de har fått bedre økonomi. Noen ruser seg fremdeles, men de fleste som bor der nå er «nykterne».

«Aksjonsgruppen mot hardbrukshus på Varden» tar feil om situasjonen i dag på Løesfeltet.

Det er sterkt kost av Jan Roger Stensrød å si : «Lokaldemokratiet har spilt fallitt på Nesodden». Og beviset er at beboerne på Varden ikke har fått politikerne til å snu.

Han viser til forvaltningsloven. Er beboerne på Varden part i saken, slik forvaltningsloven krever? Sannsynligvis ikke. De er ikke direkte berørt, hverken som nabo eller som juridisk part på annen måte.

I egen regi innkalte Stensrød kommunestyret til befaring 2.mai. Nå mener han at politikerne boikottet befaringen. Men Stensrød kan ikke bestemme politikernes kalender. Jeg møtte opp og sa min mening om aksjonen og denne befaringen.

Plan- og teknikkutvalget skal også behandle saken. Her er det Plan- og bygningsloven som gjelder. Siden hardbrukshuset skal plasseres i LNF-området, må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanen. Det er ikke krav om konsekvensutredning, men fordeler og ulemper ved tiltaket skal avveies. «Aksjonsgruppen mot hardbrukshus på Varden" får sjansen til å påvirke saken og eventuelt klage på vedtak fattet i Plan- og teknikkutvalget.

Per Hermann Krøger

Leder av Mental Helse Nesodden

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags