Utbygging mot fellesskapets interesser på Nesodden

Gaute Voigt-Hanssen

Gaute Voigt-Hanssen Foto:

Av
DEL

LeserbrevUtbygging mot fellesskapets interesser på Nesodden
I en kommune er politikernes frihet sterkt begrenset. Det er sterk statlig styring over hele fjøla. Med et unntak: Arealbruk. Flertallet i kommunestyret har tilnærmet ubegrenset frihet til å bestemme hvor mye som skal bygges og hvor. Så når du legger stemmeseddelen i urnen i September er det i realiteten din dom over utbyggingspolitikken på Nesodden.

Høyre har gjennom samarbeidet med Ap gjennom flere år lagt til rette for en utbygging som gagner de store utbyggerne, ikke oss som bor her og våre behov.

Plan- og teknikkutvalget, ledet av Høyre og støttet av Ap, er redusert til et ekspedisjonskontor for private reguleringsforslag.


Skillelinjene mellom AP og Høyre og de andre i utbyggingspolitikken kom klart fram i kommunestyret i år:
Truls Wickholm (AP) fremmet følgende forslag på vegne av H og Ap:
«En boligvekst på 150 boliger årlig vil gir et estimat på 600 nye boliger i perioden 2019 - 2023. Dette inkluderer et estimat på 140 omsorgsboliger og ca. 60 boliger for å dekke behovene i Boligsosial handlingsplan. Veksten i de første fire til fem årene er allerede kjent gjennom planlagte og pågående prosjekter. I kommende rullering bør muligheten for å justere veksten ned mot hundre boliger vurderes.»

Dette forslaget ble vedtatt mot stemmene til
Rødt, Venstre, SV, MdG og KrF, som har innsett av dette er en negativ utvikling for Nesodden.


Bergerskogen er et eksempel på hvordan Høyre og Ap har lagt til rette for store private utbygginger på bekostning av oss alle og miljøet. Her satte Fylkesmannen foten ned. Heldigvis. Men Høyre og Ap vil fortsatt bygge ut Bergerskogen..

Gjennom allerede vedtatte planer kan vi vente oss et skred av utbygginger de neste årene. Nesodden vil ikke bli til å kjenne igjen. Vil vi virkelig det? Vil du det?

Både Høyre og Ap er stolte over at de har en restriktiv holdning til dispensasjoner.

Men det hjelper ikke å si nei til et par dispensasjonssøknader når du har sagt ja til alle utbyggerne i reguleringsplanen. Disse utbyggingene setter veier, skoler og natur under press og regningen sendes til skattebetalerne.

Venstre mener at boligveksten må Nesodden må bremses og at innbyggernes behov og miljøet må prioriteres i framtidige planer. Det må bli enklere å gjøre ting på egen eiendom for deg og meg og vanskeligere for utbyggere å få gjennomslag for store private boligutbygginger som legger beslag på store areal og utkikkspunkter. Venstre vil derfor ta til orde for en gjennomgang av vedtatte planer for å sikre at utbyggingen skjer skånsomt og på en ordnet måte. Vi vil prioritere folks behov for skolebygg og svømmebasseng. Folk først!

Gaute Voigt-Hanssen

Leder i Nesodden Venstre og 3.kandidat

Medlem av Plan- og teknikkutvalget

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags