Vi ser mange gode synspunkter i rådmannens innstilling men er uenige i hans vektlegging av Sentrum som utsalgsted. Vektingen virker også å basere seg mye på den svært fargede anbefalingen fra Frogn Næringsråd.

I debatten må vi ikke glemme at det er Vinmonopolet selv som ønsker etablering på Drøbak City. Derfor tror vi det vil være smart å la Vinmonopolet selv holde begge hendene på rattet i denne prosessen. Med vår ekspertise og solide kjennskap til butikkdrift har Drøbak City forståelse for Vinmonopolets argumenter vedr. fremtiden.

Argumenter som i dagens lokaler dreier seg om dårligere utsikter til forbedret lønnsomhet, svak beliggenhet, utfordringer rundt logistikken og ellers mindre optimale forhold for de ansattes arbeidsforhold og HMS.

Frogn Næringsråd tar etter vårt syn feil når de mener det er rikspolitisk enighet om at Vinmonopolet ikke bare kan bygge sine avgjørelser på bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Den tiden er forbi.

Da har man etter vårt syn ikke forstått grunnlaget for Vinmonopolets argument om å flytte. Nemlig dets viktige samfunnsrolle om å være det foretrukne utsalgstedet for alkoholomsetningen i Norge.

Da store deler av alkoholomsetningen mer og mer flyttes til andre salgskanaler (bl.a selges 30% av all lovlig omsatt alkohol i Norge via Taxfree), er det i årene fremover helt nødvendig å styrke denne viktige samfunnsoppgaven. Ellers vil polets rolle på sikt bli svekket alkoholpolitisk.

Dette kan kun skje ved å gi Vinmonopolet optimale driftsforhold.

Når Rådmann og Frogn Næringsråd ønsker sentrum, så vektlegges den viktige samfunnsrollen i mindre grad. Det dette ordskiftet dreier seg mest om er polets rolle som livredder for sentrum, og en mulig effekt som synergifaktor.

Det er forståelig og en ærlig rett fra hjertet sak, det er mye følelser i bildet, men i et samfunnsmessig perspektiv vil et slikt syn etter vår oppfatning svekke polets viktige samfunnsrolle på sikt.

Polet taper allerede nå terreng i sentrum, da salgsvolumet målt i antall liter har gått merkbart tilbake de siste årene. Langt større tilbakegang enn andre sammenlignbare Vinmonopol på steder som Nesodden og Vinterbro.

Fortsetter denne utviklingen vil polets samfunnsrolle i Frogn bli betydelig svekket.

Vi har stor forståelse for at man ønsker å bidra til et attraktivt og spennende sentrum her i Drøbak. Men det kan ikke være slik at man i debatten overser viktige bedriftsøkonomiske prinsipper slik Vinmonopolet selv argumenterer for.

Vinmonopolets argumenter bør derfor vektlegges tungt.

Er man først inne på emosjonelle faktorer må vi også gjøre oppmerksom på at kjøpesentrene og Drøbak City med sine 40 bedrifter og 250 ansatte er under stort press og vil møte store konkurransemessige utfordringer i den digitale fremtiden. Den er her nå!

Drøbak City gjør Frogn til en enda mer attraktivt handelskommune, og hindrer i stor grad handelslekkasje til nærliggende kommuner og kjøpesentre. Derfor er det på sin plass at Drøbak City og Vinmonopolets bedriftsøkonomiske argumenter får en større plass og vektlegging i debatten.

Ønsker Frogns befolkning et nytt og moderne Vinmonopol med et større utvalg, bedre beliggenhet, og mer optimale parkeringsforhold vil Drøbak City være det klart beste valget for fremtiden. 

Her kan Vinmonopolet langt bedre utvikle sitt konsept og sin viktige samfunnsoppgave under langt mer optimale forhold, og med stor sannsynlighet bremse store deler av handelslekkasjen og den nedadgående spiralen rundt det fallende alkoholsalget i dagens lokaler.