Jeg ser at Rådmannen med tilslutning av Frogn Næringsråd vender tommelen ned for at Vinmonopolet skal kunne flytte til Drøbak City. I strid med Vinmonopolets egne ønsker, og antagelig i strid med et flertall av kommunens egne innbyggere.

I diskusjonen om lokaliseringen fremmes en rekke myter. En av dem lyder: Når polet ligger i Drøbak sentrum vil det generere økt omsetning for sentrums øvrige forretninger. Finnes det noe belegg for dette? De fleste jeg kjenner her i kommunen, bruker bil til polet. Når besøket er gjort tar vi bilen til de forretninger som har det beste tilbudet, og det finner vi gjennomgående i området rundt Drøbak City - ikke i Drøbak sentrum. Av og til enda lenger bort..Det eneste som er sikkert er at polet nå skaper en masse unødvendig lokal biltrafikk. Til ergrelse for mange som er opptatt av miljø og småbyens mange perler. Og ikke minst for de mange besøkende.

Så lenge kommunens politikere ikke har klart å komme med løsninger på biltrafikk og en effektiv parkering som ikke dreper småbyen, bør Vinmonopolet plasseres utenfor Gamle Drøbak. Vi ser gjerne et blomstrende næringsliv i Drøbak sentrum, men det må skje på dets egne premisser - konkurransedyktighet på kvalitet og pris. Eller at de har produkter som vi ikke finner andre steder.

Gunnar Svensen

PS. Hvis man er redd for at båtfolket ikke kommer til et Drøbak uten pol, kan Vinmonopolet sikkert ordne med et sommerutsalg nær sjøen.