Da jeg hørte om at en flykting fra Syria hadde vandalisert utstillingen i flyktningsentralen Arifurs tegninger ved å fjerne bilder av personlig religiøse grunner, ringte jeg straks til ham som venn for å gi min støtte. Arifur uttaler at han føler seg utrygg, og det gjenskaper traumer om en forfølgelse han flyktet i fra, og som han trodde han kunne føle seg trygg for her. I ”fribyen” Drøbak av alle steder.

Avistegnernes hus bør uttale seg offentlig om denne saken og gi Arifur ubetinget støtte.

Det er ikke annet enn skandaløst at kommunale ansatte prøver å dysse det ned, med den begrunnelse at det ellers kan føre til rasisme. Snakk om å sette verden på hode. Det er disse holdningene som frembringer frustrasjon og strømninger i samfunnet vi ikke vil ha.

Jeg regner med at ordføreren gir en gir en klar melding til sine ansatte om at i Drøbak gjelder ytringsfriheten ubetinget og at den slags adferd tolereres ikke..

Disse flyktningene kommer fra en konflikt hvor stort sett muslimer slåss mot muslimer. Det virkelig alvorlige i denne situasjonen er ikke så mye den kriminelle handlingen, som at de importerer sine konflikter og holdninger hit. Det kan ha uanede konsekvenser for stabiliteten i vårt samfunn og ytringsfriheten hvis slike episoder går upåaktet hen.

De må bringes til å forstå at det oppholdet vi ønsker dem velkommen til, i høyeste grad forutsetter at de forstår hvordan man oppfører seg her, og at ytringsfriheten i vårt samfunn er en sentral verdi.

Vi kan ikke tolerere slike trusler som Arifur har blitt utsatt for.

Grundig opplæring og oppfølging av våre nye landsmenns holdninger, adferd og forståelse for reglene i det samfunnet de selv skal finne trygghet i, er nødvendig. Jeg har for øvrig forhørt meg med flyktningkonsulenten, som ga inntrykk av at de tok dette meget alvorlig. Det får vi håpe skjer.

Kristoffer V Grude