Drøbak: Spørsmålet som ble stilt i invitasjonen til møtet, om det er nok turisme som det er i Drøbak, falt på sin egen urimelighet da turistsjef Atle Conradsen, sammen med kommunalsjef Olav Neander, kultursjef Hanne Løkka og næringsrådgiver Karianne Thomassen inntok Smia for å legge frem visjonene for Drøbaks fremtid som turistby.

Heller ikke de rundt 60 som hadde funnet veien til Smia, fant noen grunn til å komme med innsigelser mot at turismen ble satt på sakskartet.

Samarbeid vesentlig

– Vi må lage produkter sammen. Produkter som motiverer turistene til å komme til byen. Lokale aktører må arbeide sammen, og lage pakker og produkter som tilfredsstiller de som besøker oss, slo turistsjef Atle Conradsen ettertrykkelig fast.

Det var slett ikke turistsjefens eneste mantra denne kvelden. Han var levende opptatt av at Drøbaks iboende kvaliteter ble ivaretatt og brukt som en viktig del av innsatsen for å trekke turister til byen. Han hadde også et ønske om å fjerne begrepet turist, og lanserte midlertidig borger som en ny betegnelse på dem som kommer til byen for å oppleve den.

– Det de fastboende tar for gitt, synes de midlertidige borgerne er spennende. Hva med for eksempel å arrangere en langbordsfrokost for lokalbefolkningen der de besøkende kan delta og oppleve den lokale atmosfæren direkte på kroppen. Det vil være et høydepunkt for enhver midlertidig borger, var Conradsens oppfatning.

 

Være en helårsdestinasjon

Det er en kjensgjerning at sommeren og juletiden er gode turistsesonger i Drøbak. Problemet er skuldersesongene, da Drøbaks gater er folketomme og lite skjer.

– Vi må finne ut hvilke produkter vi skal lage og hvilke produkter som selger. Dagens turister vil gjerne ha noe spesielt, og det er her vi må hente inspirasjon og tankekraft hos hverandre. Vi må satse på det som interesserer, følge trender og lage produkter for dem vi ønsker å nå, sa Conradsen.

Her ble det nevnt eksempler i fleng. Teknologi, helse, mat, meningsfulle reiser, service og personlig velvære.

– Vi må gjøre Drøbak til en helårsdestinasjon og tilby muligheter som vrakdykking, havsafari, gårdsbesøk, lage og spise lokal mat, vin- og ølsmaking, brødbaking, kunstkurs og foredrag. Her er det bare fantasien som setter begrensning, mente han.

Et produkt som ble nevnt var Damenes by. Noe som ble begrunnet med det store antallet butikker med damekonfeksjon som fyller Drøbak sentrum.

– La oss lage egne dameturer. Damene vil finne noe de liker, og damer trekker menn og da blir det en felles opplevelse, og mens damene går på kunstutstilling og besøker butikker, kan herrene spille golf, foreslo Conradsen.

 

Fornøyde tilhørere

Publikum i Smia var tydeligvis fornøyd med et som ble presentert fra scenen.

– Dette var en flott presentasjon. Han levendegjorde dette for oss på en fortreffelig måte. Dette har mye for seg, og vil gi en god effekt, mener operasjefen på Oscarsborg, Anne Felberg.

– Det var mye nyttig her, synes Per Klynderud som driver Guri Malla på Drøbak Torg, og legger til:

– Men jeg er opptatt av at det blir liv og røre på torget. Det er ikke bare ut fra et egoistisk synspunkt. Det er mange næringsdrivende rundt torget. Vi har julehuset der, og det er dette turistene møter først når de kommer til byen.

Også kunstnerisk leder i Drøbak Kunstforening Ørnulf Vøllestad var godt fornøyd med det han hadde fått presentert.

– Jeg har snakket en god del med Conradsen før dette møtet. Han har mange gode ideer og vyer. Den største utfordringen er nok kanskje å få de næringsdrivende til å samhandle og ikke sitte på hver sin tue. Mange opplever samarbeid som noe truende i stedet for noe som kan gi vekst. Det er synd, mener Vøllestad.

– Mitt høyeste ønske er at gjesten skal forlate byen blakk og fornøyd. Da har vi oppnådd det vi ønsker, avsluttet turistsjefen.