Nesodden har verdens nordligste eikeskog. Jeg tror ikke jeg har møtt ett menneske som bor på Nesodden som ikke synes det er litt koselig med skog. «Viktige trær, trerekker, alleer og vegetasjonsområder skal bevares» står det i kommuneplanen. Claudia Behrens var nok i nærheten da man stemte for at vi skulle ha denne bestemmelsen. Thorbjørn Sætre også, selv om det virker umulig for han nå å skulle vite hva man kan ha ment med «viktige trær» i det herrens år 2018.

Min antagelse er at bestemmelsen er laget såpass bred med vilje. At det skal være mulig for en saksbehandler å benytte litt skjønn, at den skal kunne beskytte en fin allé som blir oppdaget i forbindelse med en byggesak og at den skal omfatte utvalgte naturtyper definert på nasjonalt nivå. Det er vanskelig å tro at de mente at fredet eik ikke er viktig. Alle viktige trær skal bevares unntatt fredede tohundre år gamle eiker, ville det da isåfall stått, de er så store at de får klare seg sjøl.

En ting er klart i kommuneplanen, er det et viktig tre på en tomt som skal bebygges så må det søkes om å felle det. Så kan vi nå bestemme at en vernet eik er viktig? Miljødirektoratet har vel egentlig bestemt det fra før. Ordet viktig er nevnt 87 ganger i dokumentet som omhandler hvorfor hul eik er fredet. Kom igjen Nesodden, sa Statsforvalteren, det er bare å si ja!

Nei, sa gutteklubben grei i går. Det var jo dumt når de kunne sagt ja. På Nesodden har vi en maktallianse: Høyre, Arbeiderpartiet, SP og litt FrP. Etter deres syn er det helt uforsvarlig at de folkevalgte nå skal gå inn og blande seg i en enkeltsak på Solåsen.

For en gangs skyld var det ikke en enkeltsak de skulle forholde seg til. Det var en beskjed fra både Statsforvalteren, Kommunedirektøren og Kommunalsjefen om at det er litt vanskelig å vite hva man mener er et viktig tre på Nesodden, og at det akkurat nå er behov for en prinsipiell avklaring av denne bestemmelsen.

Nei. Nei, vet du hva. Nei, det får vente. I mellomtiden får eikene sikkert stå, så mange skrullete og gærne naboer vi har her på Nesodden, fniser gutteklubben, og glemmer at Kongen har sagt at det er kommunen som skal lage planbestemmelser som beskytter eiketrærne. Ikke gærne naboer.

Behandlingen av ny arealplan, det er den vi nå alle venter på og sette vår lit til. Den som skal stå der på nyåret så klar og tydelig, like skinnende som et barnesmil på 17. mai og gi oss svar på alt vi lurer på. Det blir digg, den må bare stemmes på først.