Denne boligen ble solgt for 5,9 millioner – se resten av eiendomsoverdragelsene for Frogn her

Her får du boligoverdragelsene for Frogn i januar.