Denne boligen er solgt for over 15 millioner

Se hvem som har kjøpt og solgt bolig på Nesodden den siste tiden.