Denne boligen gikk for over 15 millioner – se resten av eiendomsoverdragelsene her

Her ser du oversikten over boligene som ble solgt på Nesodden i januar.