Denne boligen på Nesodden er solgt for 13,7 millioner

Her ser du eiendomsoverdragelsene på Nesodden i mai.