Denne skolen gjør det bedre - rektor trekker frem flere suksesshistorier

Rektor ved Seiersten ungdomsskole, Åshild Turid Kallevik, er stolt av at resultatene fra elevundersøkelsen er blitt bedre.