↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

64 86 31 03

Faks: 64 84 10 17

Besøksadresse

Regnbuev. 4
1405 LANGHUS
  1. Beskrivelse

AS Follo Truckutleie ble etablert i 1973, og hadde truckutleie, containerutleie og transport som hovedoppgaver.
Vi har siden den gang blitt en bedrift med 28 ansatte og siden 90 tallet også etablert en egen avdeling med sortering og gjenvinning av avfall som hovedoppgave.
Denne avdeling ligger på Regnbuen industriområde på Langhus i Ski kommune.

I dag er det utleie av avfallscontainere, transport, og avd.Regnbuen Gjenvinning som er våre prioriterte områder. Vårt nærområde er hele Follo, pluss Oslo syd og ned til Askim grensen.

Med våre samarbeidsparter i Miljøalliansen kan vi dekke hele Norge. Dette for å kunne levere tjenester til blant annet de nasjonale kjedene som stadig øker i antall.
Vårt mål med denne siden er å informere Dere om oss,om våre tjenester og produkter.

Samt bidra til å øke kunnskap om materialgjenvinning,sekundæreråvarer og avfallshåndtering.

Følg oss på:

Facebook: https://www.facebook.com/regnbuengjenvinning

Instagram: https://www.instagram.com/regnbuengjenvinning/

Godkjenninger og sertifiseringer