↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

71 53 19 00

Besøksadresse

Industriveien 8
6630 TINGVOLL
  1. Beskrivelse

NORSOL
Riktig solskjerming øker trivselen

MILJØ OG KVALITET
Ved å velge Norsols solskjermingsprodukter bidrar du til et bedre ute- og inneklima! Et klimaløft! At våre produkter gir miljøgevinster i form av lavere innetemperatur og dermed mindre energibruk i form av behov for kjøling er sikkert, samt at mange av produktene også har en isolerende effekt vinterstid. Når produktene i tillegg er solide, bestandige, praktiske og tidsriktige er det i alle fall ikke levetiden på produktene det står på.

Alt dette gir lavere energiforbruk og -kostnader, bedret miljø og ikke minst økt trivsel i dag og i fremtiden!

NORSOL ER ET MILJØFYRTÅRN
- NORSOL ble i mars 2002 første bedrift på Nordmøre som fikk Miljøfyrtårn-sertifikat! Sertifikatet er et tilbud til virksomheter, både i offentlig og privat sektor, som ønsker å møte miljøutfordringene på en offensiv måte.

Miljøanalysen tar for seg følgende kjernetema:

  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Energi
  • Materialbruk
  • Avfall
  • Utslipp/forurensning
  • Transport

Miljøfyrtårn-sertifikat er et norsk, offentlig sertifikat, og er en del av "Klimaløftet" i regi av Miljøverndepartementet.

Vi tilbyr :
Markiser
Screen
Utvendige persienner
Innvendige persienner
Lamellgardiner
Plisségardiner
Rullegardiner
Myggnetting

Kontakt oss


Fabrikk/Adm.:
Tlf: +47 71 53 19 00
Fax: +47 71 53 19 19
Adr: Saghøgda   6630 Tingvoll
E-post: norsol@norsol.no
Hjemmeside: www.norsol.no

Salgsavdeling Oslo

Tlf: +47 22 50 65 00
Fax: +47 22 50 65 01
Adr: Vækerøvn 213 - Røa   0751 Oslo
E-post: oslo@norsol.no