↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

476 11 200

Besøksadresse

Holterveien 4 G
1448 DRØBAK
  1. Beskrivelse

Velkommen til Uteanlegg AS!

Allsidig innen utendørs arbeid

I løpet av de 15 årene vi har drevet egen virksomhet i anleggsgartnerbransjen har firma hatt en jevn organisk vekst og vi teller i dag 27 ansatte. 

Vår forretningside er at vi skal være en totaltilbyder innen utomhus-arbeid og at vi er den foretrukne samarbeidspartner for våre kunder.

Vi har bred kompetanse innen anleggsgartnerfaget så vel på den grå som den grønne delen av faget, vi har i tillegg til anleggsgartnerdrift også i flere år drevet med vanlige grunnarbeidsjobber. 

Uteanlegg AS er i dag organisert i tre avdelinger: Vedlikehold, Privatmarked, Prosjektmarked.     

Vedlikeholdsavdelingen som teller to fast ansatte anleggsgartnere skjøtter vedlikeholdsavtaler for grøntanlegg, både anlegg vi selv har anlagt og for f.eks borettslag osv.

Privatavdelingen teller 4 faste ansatte anleggsgartnere/lærlinger og jobber for private kunder i Follo-regionen.  Privatavdelingen styres av Hilde Sørhagen

Prosjektavdelingen jobber med større prosjekter og profesjonelle kunder i Akershus syd og i Stor-Oslo prosjektavdelingen styres av Arne Aas og Erlend Høyem, vi er totalt 18 egne ansatte i denne avdelingen.

 
 

Nøkkelinfo om bedriften

Vi er pr i dag 28 fast ansatte. I tillegg har vi noe innleid hjelp.
I 2015 hadde vi en omsetning på 45 millioner.

Vår fagkompetanse og yrkesstolthet er kundens trygghet. Markedsføringsbudsjettet er lavt. Godt rykte og gode referanser har ført oss dit vi er i dag.

Takket være dyktige medarbeidere med ståpåvilje og høy yrkesstolthet har vi hatt en fin vekst og har en sunn økonomi.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Godkjenninger og sertifiseringer