↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

75 50 43 00

Postadresse

Fakturamottak PB 198 Skøyen
0213 OSLO
 1. Beskrivelse

Kort om Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av rundt 3000 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.


Opererer innenfor syv ulike forretingsområder

Multiconsults virksomhet er delt inn i syv ulike forretningsområder:

 

 • Bygg & Eiendom
 • Industri
 • Olje & Gass
 • Samferdsel
 • Fornybar Energi
 • Vann & Miljø
 • By & Samfunn

 

 

Blikket rettet mot kundetilfredshet

Multiconsult ønsker å være best i bransjen til å innfri kundenes forventninger. Kundetilfredshet er derfor en egenskap selskapet ønsker å dyrke og å kjennetegnes ved.

Selskapets oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden. Hoveddelen av selskapets omsetning er via nasjonale oppdrag, men har en stadig økende omsetning internasjonalt.

 

Norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt

Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle selskapets kontorer.

Selskapet legger vekt på tung tilstedeværelse i alle de største byene i Norge og gode satelittkontorer der markedet tilsier at dette er fornuftig. Multiconsult har over 30 kontorer i Norge, fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør.

Med en stadig økende omsetning internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i Sverige, Danmark, England, Polen, Singapore, Tanzania og Uganda.

 

Attraktiv arbeidsgiver

Multiconsult rangeres som en av Norges aller mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Det viser attraktivitetsundersøkelsene de siste årene. Både Universums og Karrierebarometerets målinger viser at norske teknologistudenter rangerer Multiconsult som bransjens mest attraktive arbeidsgiver og topp tre blant alle bedrifter. Tilsvarende viser Universums undersøkelse blant de mer erfarne at Multiconsult også for denne gruppen er å regne som en av de aller mest attraktive tekonologibedrifter å arbeide for.

 

Helse, miljø og sikkerhet skal alltid gå foran økonomiske hensyn

Multiconsult er opptatt av bærekraft og med spesialkompetanse på SHA, miljøledelse, risikovurderinger og BREEAM hjelpes kunder til identifisering og implementering av miljømål for å muliggjøre en bærekraftig utvikling. I vår strategi har vi også nedfelt at HMS alltid skal gå foran økonomiske hensyn. Alle Multiconsults kontorer med mer enn 5 ansatte er miljøfyrtårnsertifisert.

 

Grensesprenger

I Multiconsult fokuseres det på at 100 års erfaring først og fremst skal bidra til å skape ny historie i samarbeid med selskapets kunder. Det handler om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning hos selskapets medarbeidere. Både medarbeidere og kunder oppfordres derfor til å se muligheter der andre ser hindre og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

 

Stolt historie

Multiconsult har aner tilbake til 1908. Gjennom mer enn 100 år har Multiconsult satt sitt preg på Norge og bidratt til landets utvikling. Multiconsults kjerneverdier er tuftet på engasjement, lagspill og ansvar. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også.

 

Multiconsult har

 • deltatt aktivt i norsk og internasjonal vannkraftutbygging i over hundre år
 • vært en aktør i det norske oljeeventyret siden 1970-tallet
 • utredet høyhastighetsbane i Sør-Norge og har i dag sentrale oppdrag for Bane NOR
 • bidratt til store idrettsprestasjoner gjennom å vært sentral i alle utviklinger av Holmenkollen nasjonalanlegg siden før OL i 1952
 • utført og utfører store prosjekteringsoppdrag for Statens vegvesen
 • en sentral posisjon i den nye bydelen som er i ferd med å reise seg i Bjørvika i Oslo gjennom store prosjekteringsoppdrag for Barcodebyggene, Munchmuseet og Deichmanske bibliotek