Derfor innfører ikke kommunene disse koronatiltakene: – Det er klart at mange blir frustrerte

Det anbefales at

Det anbefales at Foto:

Regjeringen ba de ulike kommunene vurdere rødt nivå på både barneskoler og barnehager. Det har også Utdanningsdirektoratet sendt ut beskjeder om. Dette svarer kommunene.

DEL

FROGN/NESODDEN: – Dersom vi kommer i den situasjonen at vi har mye smitte med ukjent kilde eller økt smittespredning blant yngre aldersgrupper så kan rødt nivå på barneskoler og barnehager være tiltak vi må ta i bruk, er den korte forklaringen til kommuneoverlege Merete Anine Nordaas Hvistendahl.

Se hva Nesodden kommune svarer lenger ned i saken.

Hun forklarer at kun sju av 126 tilfeller i Frogn har ført til karantene for skoleklasser. I tillegg har kommunen kun hatt et utbrudd i barnehage og to tilfeller i andre kommuner som har gitt karantene for medelever hos Frogn videregående skole. Ni personer er antatt smittet i barnehage eller på skole, der åtte av disse hører til utbruddet på Trollberget. Kun et smittetilfelle har ført til et nytt smittetilfelle.

– I utbruddet ved Trollberget var det i likhet med det FHI viser til i sin oppsummerte kunnskap i stor grad voksne som smittet voksne og voksne som smittet barn og i mye mindre grad barn som smittet voksne og barn som smittet barn, sier hun peker til at voksne holder i større grad avstand til hverandre, og at barn kun har nærkontakt med voksne i sin kohort og familie.

– Til tross for dette ble langt færre barn enn voksne smittet, forklarer kommuneoverlegen i Frogn.

Steinar Westin ved Institutt for samfunnsmedisin på NTNU mener at det har hele tiden vært en slags myte at barn ikke blir smittet så lett, eller ikke smitter andre så lett.

– Jeg tror vi bare må legge den forestillingen til side. Dette med barnesmitte er en undervurdert sak, sier Westin.

Les mer her:

– Det er klart at barn kan bli smittet og smitte videre. Men barn får som regel et mye mildere forløp med mindre symptomer. Med mindre symptomer er de sannsynligvis også mindre smittefarlige for andre og det er det erfaringen viser. Jeg vet fagmiljøene diskuterer barns rolle i smittespredningen, sier Hvistendahl som forholder seg til FHI.

Hun sier at senest 4. januar publiserte FHI informasjon om covid-19 smitte hos barn og unge og skolens rolle i smittespredning. Denne har ikke vurderinger av den nye koronavirusvarianten fra Storbritannia. Les hovedtrekkene i rapporten i bunnen av saken.

Hvistendahl forstår at flere ansatte og foreldre kan rive seg i håret over situasjonene.

– Det er klart at mange blir frustrerte, å leve i en pandemi og med mange tiltak er krevende. Å bli satt i karantene, eller å bli smittet er jo noe vi alle vil unngå. Samtidig er det viktig at tiltak ikke koster mer helse enn sykdommen vi forsøker å beskytte mot. Tiltakene må rettes mot der det er mest smitte og sannsynlighet for mer smitte videre er størst.

Kommuneoverlegen peker til at erfaringene nasjonalt og internasjonalt, i korte trekk er ikke barnehager, og særlig barneskole den viktigste arenaen for smitte.

– Da er det heller ikke der de strengeste tiltakene skal være, avslutter hun.

– Løpende vurderinger

– Kan det bli aktuelt med rødt nivå på barneskoler og eventuelt barnehager?

– Dette er noe vi vurderer fortløpende. Det er smittesituasjonen lokalt som vil avgjøre om det er riktig, svarer ordfører Truls Wickholm på vegne av kommuneoverlege Liv B.T. Hagen på Nesodden.

Han ber folk å følge de nye smittetiltakene.

– Dersom alle følger disse rådene vil det ha stor betydning for å få ned smittetrykket, og vi vil kunne drive skolene på gult nivå slik at vi kan gi våre barn den utdanningen og de muligheten de fortjener i livet.

På spørsmål om Westins vurderinger om smitte blant barn, er ordføreren glad for diskusjon rundt tema, men sier at de følger FHI og regjeringen. Han legger også til:

– Dersom det er sånn at Westin sin oppfatning er riktig er jeg sikker på at den vil bli tatt på alvor og vurdert av nasjonale helsemyndigheter, og at de vil gjøre en vurdering på om det vil måtte føre til endring av praksis rundt drift av tilbud til barn og unge, sier Wickholm.

FHI-studie: Skolebarn bringer sjelden koronasmitte videre

Barneskoleelever viderefører sjelden koronaviruset på skolene, viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Korona og barn-studien vår viser at det er svært lav barn-til-barn og barn-til-voksen-smitte i barneskoler, sier seniorforsker og prosjektleder Brita Askeland Winje ved FHI.

Studien omfatter 292 skolerelaterte kontakter til 13 barn som testet positivt på koronavirus i Oslo og Viken. Barna er fulgt systematisk, og alle deres skolerelaterte kontakter er testet to ganger.

Resultatene tyder på at de smittede barna i liten grad har brakt smitten videre. Bare to av de 238 elevkontaktene og én av de 58 ansattekontaktene fikk senere påvist koronaviruset.

Disse tilfellene kan – men trenger ikke – ha sammenheng, understreker Winje.

– Dette er viktige funn sett i lys av situasjonen og debatten om skolestenging og utstrakt bruk av karantene for barn, sier FHI-forskeren.

(©NTB)

Ordføreren forteller om kommunen arbeid med å vurdere de ulike tiltakene rundt skolen, men understreker at «rødt nivå» ikke betyr stengte skoler, men mer hjemmeundervisning.

– Dette vet vi at særlig rammer de mest sårbare barna og familiene. Det rammer også elevenes læring, og igjen er det de som har svakest faglige resultater som ofte rammest hardest. Vi vet også det man mister av læring i denne typen perioder kan være svært vanskelig å ta igjen. Derfor ber også Udir kommunen være forsiktige med dette virkemiddelet. Dersom man innfører rødt nivå ber de også om at man vurdere å bare gjøre det i deler av kommunen eller for enkeltskoler.

Her ser du ordfører Truls Wickholm, Bjart Ove Ousland og sykepleier Renata Stasene. Dette var fra dagen da den aller første vaksinen på Nesodden ble satt.

Her ser du ordfører Truls Wickholm, Bjart Ove Ousland og sykepleier Renata Stasene. Dette var fra dagen da den aller første vaksinen på Nesodden ble satt. Foto:

Han forteller at smittesituasjonen ikke var slik at de trengte å ta i bruk rødt nivå på barnehager og barneskoger.

– På Myklerud som var det stedet vi hadde utbrudd før jul, hadde vi gjennom julen en dialog med FHI om at gult nivå ville være riktig, da det ikke lengre var noe med situasjonen rundt skolen som tilsa rødt nivå.

Hovedpunkter i FHIs rapport

  • Det er en generell enighet om at skolestenging skal være det siste tiltaket som iverksettes for å kontrollere koronapandemien. De negative effektene som forebyggende skolestenging har på utdanning og for barn og unges fysisk og psykisk helse, samt de samfunnsøkonomiske konsekvensene, oppveier eventuell nytteverdi av tiltaket.
  • Overvåkingsdata fra europeiske land viser at barn i alderen 1–18 år har lavere risiko for sykehusinnleggelse, alvorlig forløp og død enn alle andre aldersgrupper.
  • Barn og ungdom i alle aldre kan bli syke av koronaviruset og smitte andre. Yngre barn ser ut til å være mindre mottakelige for infeksjon, og når de blir syke fører det sjeldnere til videre smitte som hos ungdom og voksne.
  • Skolestenging kan bidra til å redusere smittespredning av koronaviruset, men det er alene ikke nok til å forhindre smittespredning i samfunnet.
  • Skolestart i august foregikk samtidig som andre lettelser i smitteverntiltak i mange land, og skolestart ser ikke ut til å ha vært en drivende faktor for den andre smittebølgen som ble sett i flere EU-land fra oktober. Forekomst av tilfeller i aldersgruppen 16–18 år ligner på den som ses hos voksne i alderen 19–39 år.
  • Smittespredning av koronaviruset kan skje i barnehager og skoler, og utbrudd har blitt rapportert fra alle trinn (barnehage, grunnskole og videregående skoler). Smittespredning i skoler ser ut til å reflektere det smittenivået som er i samfunnet omkring. Smittesporingsundersøkelser som er utført har vist at smitte i skoler totalt sett har utgjort en liten andel av alle covid-19 tilfeller i de ulike landene.
  • Yrker innen utdanning ser ikke ut til å ha høyere risiko for smitte enn andre yrkesgrupper, men stillinger innen utdanningssektoren med mye kontakt med ungdom og andre voksne kan være assosiert med høyere risiko for å bli smittet.
  • Smitteverntiltak, inkludert kontaktreduserende tiltak og hygieneråd, er viktige for å hindre smitte i skoler. Tiltakene må tilpasses de ulike aldersgruppene og ulike situasjoner for å begrense smitte, samtidig som barn og unge får et best mulig miljø for læring og sosialt samspill.
Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken