Energikommisjonen hevder at Norge trenger store mengder med elektrisk energi fremover. Det finnes ingen dokumentasjon på at vi trenger så mye mer energi fremover. Vi har stort overskudd av vannkraft (10 twh) som er den reneste energien som finnes samt så er vi rike på olje og gass.

Overskuddet av vannkraft kan økes betydelig ved å fornye vannkraftverkene med nye moderne turbiner som produserer betydelig mer elektrisk energi (20-30 twh). Faktisk kan 1. stk vannkraftturbin produsere like mye strøm som 400 vindturbiner til sammen.

Vannkraftverk er i tillegg pålagt en naturressursskatt på 37 prosent noe som vindkraftverkene ikke er. Dette er en villet politikk fra regjeringen.

Vindturbiner har en veldig kort levetid i forhold til vannkraftturbiner og kjernekraftverk som har en levetid på 60-80 år. I følge Svenske kongelige ingeniørvitenskapelig akademi er den gjennomsnittelig levetiden for en vindturbin på land 15 år og på hav 12 år. Da må de tas ned og erstattes med nye. Disse er heller ikke gjenvinnbare så dette er ikke bærekraftig og miljøvennlig.

De produserer 3-5 megawatt pr turbin når vinden blåser i snitt seks timer av døgnets 24 timer. Dette utgjør så lite som 0,013 twh pr år. I motsetning til en vannkraftturbin som produserer opp mot 700-800 mw døgnet rundt og året rundt.

En vindturbin består av 475 tonn stål, 36 tonn kobber, 2,6 tonn bly, 1,3 tonn aluminium, 400kg nikkel, 400kg neodym, 80kg dysprosium.

Vindturbinbladene består av 20 tonn med Glassfiber Bisfenol A, og Epoksy. Dette utgjør 60 tonn til sammen for en vindturbin som består av 3 blader.

Betongfundamentet til mastene består av 300-1000 kubikkmeter med betong og armeringsjern. Isolatoren i turbinhuset består av svovelheksafluorid (SF6) kjemikaliet som er den verste klimagassen som finnes.

Vindkraftindustrien

67 prosent av norsk vindkraftindustri eies av utenlandske selskaper i følge NVE. Det sveitsiske kraftselskapet BKW eier en andel av Fosen vind som er dømt i høyesterett for brudd på samiske menneskerettigheter. Tellenes vindkraftverk i Rogaland eies av investeringsfondet BlackRock med base i USA. De unndrar seg skatt via de karibiske øyer og betaler ikke eiendomsskatt.

Dette er en industri som ikke bryr seg om at store naturområder ødelegges av vindturbiner og en omfattende gruvedrift for å utvinne jordmetallene. Industrien slipper ut betydelig mer CO2 enn vannkraft og kjernekraft.

Husk at den eneste rene energikilden er fotosyntesen. Så ta godt vare på naturen. Vi som forbrukere får høyere strømpriser og nettleie og blir fattigere.