– Det er en festkultur på Nesodden der barn i 13-14-årsalderen drikker seg fulle i helgene

FAU-leder Roar Thun Wægger fra Tangenåsen ungdomsskole og Ingunn Bremnes Stubdal, FAU leder Alværn ungdomsskole, foran Natteravnene som var ute onsdag kveld.

FAU-leder Roar Thun Wægger fra Tangenåsen ungdomsskole og Ingunn Bremnes Stubdal, FAU leder Alværn ungdomsskole, foran Natteravnene som var ute onsdag kveld.

Koronaen har ingen sluttdato. Derfor vet ingen når vi kan gi en klem eller være sammen i større grupper. Spesielt går dette utover de unge.

DEL

NESODDEN: Klasseturer er avlyst, bursdagsfestene forsvant og det samme skjedde med russetiden. Rådene for å unngå spredning gjør hverdagen annerledes for alle.

De siste helgene har det på Nesodden blitt observert store grupper av ungdommer samlet på et og samme sted. Etter å ha mottatt en hel rekke bekymringsmeldinger ber FAU-ene fra de forskjellige skolene foreldrene om å ha et ekstra øye med sine barn.

– Vi forstår behovet for å være sammen og ha det gøy, men i sin nåværende form er det fortvilende, sier FAU-leder Roar Thun Wægger fra Tangenåsen ungdomsskole, som i likhet med FAU-ene på de andre ungdomsskolene i kommunen hatt hektiske dager med henvendelser fra bekymrede foreldre.

Utstrakt bruk av rusmidler

Det er flere momenter i denne saken som bekymrer. Det ene er at dette ikke gjelder en liten gruppe ungdommer. Det gjelder mange. Veldig mange.

– Det vi har observert er at ungdommene samles på Berger skole, ved Tangenten og i skogområdene, der det ikke er voksne til stede. Det er utstrakt bruk av rusmidler, både alkohol og narkotiske stoffer. Som foreldre til ungdom på Nesodden er vi alvorlig bekymret for at det har utviklet seg en festkultur der barn ned i 13-14-årsalderen drikker seg fulle i helgene, sier Wægger.

Fester på barneskolen

17. mai var det flere titalls berusede ungdom samlet på Berger skole igjen. Morgenen etter plukket FAU og skolens ansatte glasskår, tomme ølbokser, graviditetstester, sigarettsneiper og søppel i over en time på skoleområde før barna kom på skolen.

Dette er ikke bare uheldig for ungdommene, men også for barneskoleelevene.

– Nå må foreldrene på Nesodden engasjere seg. Mange foreldre aner ikke hva ungdommene deres driver med om kveldene, i ukedagene og i helgene. Vi retter ingen pekefinger til ungdommene, for vi skjønner at de kjeder seg i den situasjonen vi er i.

Flere mindreårige ruser seg

– Jeg gikk selv natteravn en kveld da vi observerte at rundt 100 ungdommer i alderen 13 til 18 år samlet seg på fotballbanen ved Berger barneskole, flere betydelig beruset, forteller Ingunn Bremnes Stubdal, FAU leder Alværn ungdomsskole.

Ungdommene sto i gjenger på fotballbanen, men det var også ungdom i skogen rundt og på skoletaket.

– Vi står nå foran en sommer som kommer til å bli utfordrende dersom en festkultur med mye rus blant mindreårige får feste seg her på Nesodden, sier Wægger.

– Vi i FAU oppfordrer nå alle foreldre til å snakke med egne ungdommer. FAU oppfordrer også alle foreldre på Nesodden til å melde seg som natteravner. Å være natteravn handler om å vise at vi voksne bryr oss, er til stede og er trygge voksne som kan hjelpe, oppfordrer Wægger og Stubdal.

– Vi i FAU oppfordrer nå alle foreldre til å snakke med egne ungdommer. FAU oppfordrer også alle foreldre på Nesodden til å melde seg som natteravner. Å være natteravn handler om å vise at vi voksne bryr oss, er til stede og er trygge voksne som kan hjelpe, oppfordrer Wægger og Stubdal.

Kommunen ser mot 2025

– Hva tenker kommunen om de tilbakemeldingene dere har fått fra FAU?

– Vi er veldig glade for dette engasjementet. Det er utrolig viktig at foresatte må engasjere seg i barnas fritid. Vårt råd er at man stiller konkrete spørsmål om hvor de skal, hva de skal gjøre og hvem de er sammen med, sier ordfører Truls Wickholm.

– En kikk inn på Facebook-siden til Ungdom og fritid, viser ingen aktivitet siden februar. Ingen forslag til aktiviteter i disse tider, verken der eller på kommunens egen nettside. I så fall er det godt skjult. Skolene har stått på og gjort hva de kan for å formidle smittevernråd og fortalt hvordan de unge skal forholde seg på dette på skolene. Hvilke tiltak har krisegruppa jobbet med for å nå frem til de unge? Og, tenker dere at dere har lyktes med disse tiltakene?

– Denne langhelgen og neste, planlegger vi å leie inn Securitas-vakt. De vil få anbefalt kjørerute med tips om der vi vet at ungdom samles. Problematikken tas opp med elevene på skolene. Alle foresatte fra 7.–10. trinn har onsdag fått e-post fra skolene der de oppfordres til å passe på barna sine. Natteravnene er en viktig aktør, og vi oppfordrer flere foresatte til å melde seg som ravner.

– Det virker klart at ungdommene i kommunen trenger alternativer, slik at de ikke samles i store grupper. Hva konkret gjør dere nå?

– De aller fleste organiserte fritidsaktivitetene på Nesodden har de siste månedene blitt satt på vent på grunn av smittevern, og i denne perioden har Skoklefall blitt et svært populært møtested for både barn og unge. Der ligger det godt til rette for uorganiserte fritidsaktiviteter, og mange bruker området aktivt. Vi ser helt klart behovet for flere og bedre tilbud for ungdom. Kommunen er derfor i dialog med Nesodden videregående skole for å se på mulighetene for å utvikle en ungdomsdrevet kafé, noe vi vet at ungdom selv etterlyser.

– Vi har fått mange innspill fra ungdom, blant annet gjennom parallelloppdraget. De vil ha flere «henge-steder» utenfor Tangenten. Dette er noe vi jobber med. Vi bør utvikle Tangenten til også å være et møtested for ungdom og utvikle tilbud de liker. Ungdomsrådet blir en viktig samarbeidsaktør i videreutviklingen av kommunens tilbud for ungdom. Det skjer ellers mye spennende. Kultur, næring og idrett (KNI) har fått mandat til et bredt og primærforebyggende prosjekt for å bedre barn og unges oppvekstforhold i Nesodden kommune. Prosjektet heter «Oppvekst 2025» og blir en viktig satsing for barn og unge. Gevinsten av et trygt og positivt oppvekstmiljø er selve drivkraften bak prosjektet. Prosjektet er helt i oppstartsfasen, avslutter Wickholm.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags