Det går mot massevaksinasjon på Nesodden – dette må du vite

Mens aldersgruppen over 85 år og beboere med fast plass på aldershjem vil bli vaksinert på bostedet eller hos fastlegen, går det mot massevaksinasjon for resten av Nesoddens innbyggere.