Håp og fremtidstro er motløshetens og fremtidsfryktens motkraft. Å gjøre handlinger som er meningsfulle og som skaper endring, styrker håpet.

Både hos den som handler og hos den som mottar støtte i en håpløs situasjon. I flere tiår har menigheter over hele landet fått og gitt håp gjennom Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon. For når vi bidrar med tid og engasjement, styrkes håpet og troen på at verden kan bli et bedre sted for flere. Og gjennom de innsamlede midlene, får folk i nød den hjelpen de skal ha.

Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp handlingsrommet som trengs for å redde liv i akutte kriser og katastrofer. Takket være innsamlede midler fra blant annet Fasteaksjonen, har Kirkens Nødhjelp mulighet til å gi livreddende hjelp til krigsrammede i Ukraina, flomrammede i Pakistan, tørkerammede i Somalia og jordskjelvrammede i Syria og Tyrkia. I samarbeid med lokale partnere kan Kirkens Nødhjelp gi rask respons når kriser og katastrofer inntreffer.

Fasteaksjonen bidrar også til å forandre liv på sikt. Årets aksjon har tittelen Håp i en dråpe vann. Et håp kan faktisk begynne med en dråpe vann. Vann kan endre en landsby og et liv. Og bedre tilgang til vann kan være et likestillings-prosjekt. Femten år gamle Deodata Julius er en av dem som fikk livet endret da landsbyen hennes Goje i Tanzania fikk brønn. Tidligere stod hun opp før soloppgang for å hente vann. Skolen kom i andre rekke. I likhet med mange av de andre jentene i landsbyen, ble pulten til Deodata ofte stående tom. Elevene kom tilbake da landsbyen fikk brønn. Deodata kan nå konsentrere seg om skole og lekser, og drømmer om å bli lege. Tilgang til rent vann har også ført til en markant nedgang i vannbårne sykdommer i landsbyen.

I fastetiden retter menigheter over hele landet fokuset utover mot verdens urettferdighet. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 26. – 28. mars bidrar over 30 000 konfirmanter, frivillige og givere til å redde og forandre liv. Fasteaksjonen gir oss mulighet til være håpsbærere i en urolig tid. En nyansert forståelse av verden skaper håp, og håp skaper motivasjon for handling. Da har vi opprette en spiral som går i rett retning. Håp fører til handling, og handling fører til forsterket håp.

Du kan være med å styrke håpet til folk i nød gjennom å gi av tid eller penger til Kirkens nødhjelps fasteaksjon 2023. Da tror jeg du også vil oppleve at ditt eget håp for verden blir styrket. For håpet ligger skjult i handlingene. Handlinger du kan gjøre.

Her er den nye biskopen: – Noen vil kanskje gi meg stempelet liberal