– Det må gjøres noe her før det skjer en alvorlig ulykke

Styret i Skorkebergåsen veilag har sendt en klar og konkret henvendelse til Frogn kommune.