Norges første Storting valgte i 1821 det nåværende norske flagg som det selvstendige Norges offisielle symbol. Det var tegnet og utformet av en av representantene fra Bergen, kjøpmann Fredrik Meltzer. Han fikk Odelstinget til å vedta forslaget mot en enstemmig komitéinnstilling som gikk for et rødt og hvitt flagg i felter med fem gule stjerner.

Det de færreste på Nesodden vet, er at flere fra stortingsrepresentantens slekt i dag bor på Nesodden med sine familier: Det er Fredrik Meltzer og Cecilie Meltzer. Han som tegnet flagget er dermed tipp, tipp, tipp oldefar til Nesodden familiene.

I 1814 rodde stortingsrepresentant Meltzer inn Sognefjorden fra Bergen til Lærdal og gikk over fjellet for å rekke frem til Eidsvollsforsamlingen. I følget var også den senere stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie. Bergen fikk dermed en «solid» plass ved Grunnlovsforsamlingen. (Bergen var Norges hovedstad til 1314).

Meltzer har ansvar for børsen i Bergen, Bergen Kunstforening og flere viktige institusjoner i byen. Han hadde sett både Napoleon Bonaparte og prins Christian VII i levende live. På Stortinget sluttet han seg til Selvstendighetspartiet som en av de mer moderate. Han representerte senere Bergen på Stortinget i flere perioder, og var bergensk utsending blant annet hos kongen i Stockholm.

I 1939 donerte arvingen Lauritz Meltzer sin formue, arvet etter sin farfar og øket kraftig gjennom årene, til Universitetet i Bergen. Hvert år, på hans bursdag 8. mars, deler universitet ut betydelige forskningsmidler og det serverer en fin middag for sine professorer. På middagen holder Helle Meltzer, søster til nesodden-meltzerne, den årlige Meltzer-talen.