Jeg er redd at politikere og Drøbaks befolkning blir lurt når åtte tunge rusmisbrukere med alvorlig psykiske lidelser skal få bolig uten behandlingstilbud nede i gamle Drøbak, trengt inn i et villastrøk. Med kun en døgnbemannet vaktordning.

Kommunen hopper bukk over forutsetningene som står i Samhandlingsreformen. For å få økonomisk støtte må brukerne være under behandling, og de har krav på rett behandling, på rett sted og til rett tid. En ting er at kommunen ikke følger behandlingsplanen, og det andre er at de vil bygge på den minst egnede tomten for brukerne, trengt inn i et villaområde og med utsikt rett i en låve vegg. Hva er grunnen til dette? Kan ikke Frogn kommunen bruke en av sine tomter der beboerne kan ha muligheten til å trives og ha et større uteareal rundt seg.

Jeg håper at kommunen kan starte et behandlingssted, som vi alle kan være stolte av! Beboerne trenger trygghet, trivsel samt få en god behandling for å ta fatt i sitt alvorlige rusproblem. Jeg har snakket med Geir Hyrve, NTNU, har gjennomført en 10-årig brukerundersøkelse for rusmisbrukere. Han mener at det Frogn kommune nå gjør er galskap om brukerne de ikke får et behandlingstilbud. Han sier dere må se hele mennesket. Det dere nå gjøre er å lure kommunens befolkning ved å ikke følge Samhandlingsreformen.

Nå må dere politikerne våkne, fordi dere blir ført bak lyset av administrasjonen. Frogn kommune får flere millioner i støtte til etablering av omsorgsbolig for ROP pasienter, men forutsetningen ifølge Samhandlingsreformen er at ROP brukerne skal få behandling og oppfølging. Samtidig er kommunen pålagt å styrke sin kompetanse innen dette fagfeltet.

Dette er ikke omsorg. Det blir en oppbevaringsplass, der brukerne kan få ruse seg til de dør. Dette ligner mer på et hospits, og i kommunenes tilbud er det ingen ansatte, kun en vaktordning.

Dere er innbyggernes talsmenn, og jeg ber dere lytte til mine erfaringer slik at ROP brukerne får best mulig tilbud, og ikke blir stuet bort til oppbevaring. Jeg har drevet et behandlingssted for tunge rusmisbrukere i 30 år, og trivsel og behandling er det som i lengden vil gi best resultat for samfunnet.