Dette er meldingen fra banksjefen til alle urolige boligeiere

– Bankene har fått utvidede fullmakter til å hjelpe. Det sier banksjef Karen Marie Sæther-Larsen i DNB Follo.