FROGN: I en avsidesliggende krok på Knardal i Nordre Frogn ligger det firmaet Vanning AS som har hele Norge som arbeidsområde.

Bak det hele finner vi eierne Roar Bjerke, Øyvind Bøhlerengen og Olav Dvergsdal. Firmaet har holdt det gående siden 2004.

Tre grunnpilarer

Amta møter Olav Dvergsdal i Bølerveien på Knardal der bedriften har hovedkontor og et mindre verksted. Her er det fire fast ansatte, men i høysesongen, som er på sommeren, leies det inn langt mer arbeidskraft.

Dvergsdal starter med å fortelle at bedriften har tre grunnpilarer de støtter seg til. Vanning AS leverer vanningsanlegg til alt grøntareal med unntak fra landbruk. Vanningsanleggene blir levert til kommuner, idrettsanlegg (fotballbaner), gartnerier og borettslag.

– Til fotballbanene leverer vi eksempelvis store pop-up-spredere som legges i bakken. Vi har blant annet gjort dette på treningsbanen til Brann. Men vi leverer spredere også til private hager, gjerne i kombinasjon med dryppvanningsanlegg (plantevanning). Det blir mer og mer vanlig med vanningsanlegg i hagene, sier Dvergsdal, som legger til at Oslo kommune er en kunde som kjøper dryppvanningsanlegg av Frogn-bedriften.

Grunnpilar nummer to er vannrenseanlegg, og kundegruppen her er i hovedsak bosatt på Østlandet.

– Vannrenseanleggene er beregnet i hovedsak på dem som har private brønner, og jeg kan nevne at Dal skole i Frogn er kunde på våre private renseanlegg vi selger, sier Dvergsdal, som tipser de med private brønner om å sjekke at vannkvaliteten er i orden.

Store robotgressklippere

Den tredje pilaren som Vanning AS støtter seg til er salg av store profesjonelle robotgressklippere, og kundene her er i all hovedsak idrettslag og golfklubber.

– Den minste robotgressklipperen vi har rekker over et areal på 12 mål, mens den største rekker over et areal på 75 dekar. Dvergsdal forteller at disse store robotgressklipperne kan stilles inn slik at de gjør jobben på natten om det er ønskelig.

– Lokale kunder til disse robotgressklipperne?

– Absolutt. Berger stadion på Nesodden bruker dem. På Sofiemyr på Kolbotn er våre robotgressklippere, og i Rygge, Moss og Ski stadion for å nevne andre steder. Vi skal i nærmeste framtid også levere robotgressklippere til Nøtterøy i Tønsberg, Sandnes og Stavanger, sier Dvergsdal, som legger til at bedriften på Knardal i Frogn jobber mest mot proffkunder.

– Hva omsetter dere for i året?

– Når det gjelder vanningsanlegg omsetter vi her for ca. åtte millioner kroner i året. Vannrenseanlegg-biten omsetter for 1,5 millioner kroner, mens robotklipperne gir oss en omsetning på seks millioner kroner, sier Olav Dvergsdal, som viser til at Vanning AS også har vedlikeholdet av vanningsanlegget på Ullerud-sletta i Drøbak.