Dette grepet kommer mange til gode: – Et fint midlertidig tiltak

Varaordfører Eivind Hoff-Elimari og engasjert innbygger Øyvind Barkald Aas har et felles ønske: En styrking av stien gjennom skogen mellom Alværn og Ellingstad – og helst til Fjellstrand.