(Nettavisen.Økonomi): - Da kan vi avslutte behandlingen her.

Kari Rigstad, biolog og fagsjef i Abs Skadedyrkontroll har nettopp gjennomført tredje behandling i et rekkehus i Oppegård.

- Nå er vi nede på en terskelverdi under fem. Da kan man holde dette i sjakk med fangstfeller og støvsuging, sier biologen.

Den nye metoden for å sanere skjeggkre innebærer at det tar et par måneder å få kontroll over situasjonen. Før tok det gjerne et år.

I videoreportasjen over forteller fagsjef Kari Rigstad og salgssjef Kim Arbøll i Abs Skadedyrkontroll mer om hvordan den nye metoden med bruke av kakerlakkåte fungerer.

Eieren av huset, som nettopp er solgt, er lettet. Han har forsikring som dekker bekjempelsen, men legger ikke skjul på at mange snudde i døra på visningen, da de fikk vite at det var skjeggkre i huset.

Det har vært mange saker om skjeggkre og boligsalg de siste årene. I mange tilfeller har erstatningene kommet opp i flere hundre tusen kroner, opplyser advokat Anne Mette Hårdnes i Forbrukeradvokaten.

Realkostnaden for å sanere skjeggkre i rekkehuset i Oppegård ligger på om lag 15.000 kroner.

Dette er skjeggkre

*Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) er et insekt som ble oppdaget i Norge i 2013.

*De lever innendørs i tørre omgivelser og kan opptre i store deler av en bolig. På grunn av lang levetid (opptil sju år) og relativt god formeringsevne kan forekomsten av skjeggkre oppleves som svært plagsom og vanskelig å bli kvitt.

* Skjeggkre kan livnære seg på ulike organiske stoffer som de finner i støv og smuler, og de kan gå løs på tapeter etc.

(Kilder: NTB, Folkehelseinstituttet, Wikipedia)

Ny og effektiv metode

Da Nettavisen.Økonomi var på besøk viste Rigstad hvordan et giftåte som egentlig er beregnet på kakkerlakker har gjort bekjempelsen av skjeggkre både enklere og rimeligere. Det nye åtemiddelet ble tillatt til profesjonell bruk i Norge først i februar i år.

Den nye metoden inngår i et prosjekt styrt av Norsk Folkehelseinstitutt som involverer flere skadedyrkontroll-firmaer og Norsk Hussoppforsikring.

- Dette er en revolusjon. Tidligere kunne vi bruke et år på å få redusert antall dyr med 90 prosent. Nå trenger vi tre behandlinger og noen måneder, sier Rigstad.

- Etter å ha testet åte, sprøyting og fangst med limfeller, kom vi frem til at forgiftet åte, plassert riktig ga best effekt. Metoden med åte er i grove trekk det samme som man benytter for å bekjempe kakelakker, men den «taktiske» tilnærmingen er litt annerledes, sier prosjektleder og forsker Anders Aak på Folkehelsa nettside.

 

Kan kutte dyre erstatninger

Det er imidlertid ikke selve saneringen som utgjør den største kostnaden, mener Anne Mette Hårdnes i Forbrukeradvokaten:

- Det som ofte koster mye penger er tettingsarbeid for å hindre at skjeggkre vandrer fra leilighet til leilighet, særlig i blokker og rekkehus. Selv om man har sanert godt, hjelper jo ikke det hvis det er mange åpninger dyrene kan vandre inn i, sier Hårdnes.

Og det er dette arbeidet med å tette som i noen tilfeller kan komme opp i flere hundre tusen kroner, ifølge ekspertene.

Den nye metoden for å bekjempe skjeggkre kan derfor være en god nyhet for huseiere som skal selge boligen såvel som forsikringsselskaper. Kostnaden for selve bekjempelsen reduseres kraftig, men samtidig kan jobben med å tette åpninger og hull overfløddiggjøres av selve metodikken, mener fagsjef i Norsk hussoppforsikring, Øyvind Magerøy:

- Forsking som Folkehelsa gjør nå, viser at sekundærforgifting funker. Dyr som spiser gifta blir spist av andre dyr, som dør. I en enebolig er det meningsløst å tette - det er bedre at dyra kommer fram til giften.

Dessuten oppstår det buler i gulv og terskler som en kjedelig effekt av mye akryl og silikon i ekspansjonsspaltene, påpeker fagsjefen.

- Unødige kostnader

Magerøy mener det er liten grunn til at skjeggkre-bekjempelse skal komme opp i de største summene. Han sammenlikner med lusebekjempekse i en skoleklasse:

- Bygningsovergripende tiltak er effektivt, så for eksempel i et boligbyggelag må tiltak gjøres samtidig i alle enheter. Alle enheter må samarbeide. Det kan dra opp kostnader, men det er rimeligere å dele en felleskostnad på alle boenheter enn å gjøre tiltak inviduelt per bolig.

- Hvordan påvirker den nye metoden kostnadene?

- Det er vanskelig å anslå en snittkostnad. Men for 650 saker før den nye metoden kom lå kostnaden i snitt på 17.000 kroner for en enebolig - vi er nå nede på snaut 10.000 kroner. For et boligselskap kan det derimot fort koste over 100.000 kroner bare å kartlegge. Vi ser en vesentlig reduksjon i kostnader nå.

Det kan også vise seg at man kan redusere fra tre til to behandlinger, forteller Magerøy. Ved å ha åten liggende lenger kan skjeggkreenes tilhold begrenses over lenger tid, samtidig som bekjempelsen blir rimeligere.

- Det kan hende det holder med to befaringer, det forsker vi på for å finne ut av. Da snakker vi 5000-6000 kroner.