Dette var trolig årsaken til bakterieutbrudd – 23 tilfeller spredt over hele landet

Det nasjonale utbruddet med Yersinia enterocolitica anses som over. Smittekilden var trolig ferdigvaskede salatprodukter som inneholder babyspinat eller spinat, melder Matportalen.