– Dette vil gi god energi til mennesker som går forbi

Kirkevergen og kirkelige fellesråd har fått forgylt Fagerstrands kirketak. Nå planlegger en lokal møteplass. Det er bare en ting som mangler først.