Drøbak: Tilsammen ble det samlet inn 100.000 kroner til skigruppa.

- Det er vel og bra med en så flott giverglede, men nå jobber vi for å unngå slike krampetiltak neste vinter, forteller Stokke.

- Mer støtte fra kommunen?

Stokke forteller at skigruppa har hatt styremøte for å diskutere hvordan man skal unngå å havne i det samme økonomiske utføret som man gjorde i vinter. Simen Storrud i skigruppa til DFI sto blant annet fram i Amta og fortalte at skigruppa ikke har økonomiske forutsetninger for å drifte et så stort løypenett i Frogn når vinteren er blitt slik den har vært i år.

- Vi er nede på stålet rent økonomisk, uttalte Storrud før den omtalte kronerullingen ble satt i gang.

- Vi har diskutert det i gruppa, og nå vil vi henvende oss til kommunen for å se om det er mulig å få et større tilskudd derfra. I dag bidrar Frogn kommune med totalt 380.000 kroner, der 200.000 kroner er øremerket snøproduksjon. 180.000 kroner går til løypekjøring. Vi har to lønnede personer som står for løypeproduksjonen, sier Stokke.

I tillegg til de som står for løypekjøringen, stiller 200 personer opp på dugnad for å sikre skiløperne gode forhold.

- Vi hadde ikke hatt mulighet til å produsere all snøen uten den fantastiske dugnadsinnsatsen som legges ned, sier Helene Stokke.

Fortsatt skiføre

For de som fortsatt ikke har fått nok av skigåing, preppes det fortsatt  skiløyper i Drøbak.

Nestleder i skigruppa, Simen Storrud, forteller at  det fortsatt er mulig å gå en to kilometers sløype i kunstsnøtraseen.