Nå skal nesoddingene kartlegges. – Vi vet ikke omfanget av hvor mange som blir syke av drikkevannet, sier Folkehelseinstituttet.

drikkevann

drikkevann Foto:

Hvor ofte fører bakterier, virus og parasitter i drikkevannet til magesyke? Folkehelseinstituttet inviterer nå 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse. Også innbyggere i Nesodden kommune er invitert.

DEL

NESODDEN: I Norge får enkelte magesyke av drikkevannet - med forbigående symptomer som diaré, kvalme og oppkast. Siden de færreste går til lege for dette, vet vi ikke hvor mange som blir syke av drikkevannet. For første gang skal Folkehelseinstituttet kartlegge omfanget.

Tilknyttet vannverk

Prosjektet skal gjennomføres i perioden slutten av 2018 til 2020. På vegne av Folkehelseinstituttet vil Norsk Gallup i første halvdel av januar ringe opp enkeltpersoner og spørre om de vil delta i undersøkelsen. Bare personer som har tilknytning til et vannverk som forsyner minst 20 husstander med vann, vil bli kontaktet. Husstander som får vann fra mindre vannverk eller fra egen brønn, er ikke med i studien.

– Vi trenger kunnskap om hvor mange som blir syke for å kunne sikre et godt og trygt drikkevann i fremtiden, så vi oppfordrer alle som er invitert til å delta, sier forsker og prosjektleder Camilla Svendsen i Folkehelseinstituttet.

Forekommer sykdomsutbrudd

Bakterier, virus eller parasitter i drikkevannet fører hvert år til sykdomsutbrudd, der flere personer blir rammet, og spredte sykdomstilfeller. Årsaken kan skyldes svikt i vannbehandlingen hos vannverket eller forurensing av vannet under transport fra vannverket til vannkranen hjemme hos folk. Vannledningsnettet i Norge er i dårlig forfatning, noe som øker risikoen for at drikkevannet blir forurenset med sykdomsfremkallende mikrober.

– Vannbåren smitte gir oftest ufarlig og forbigående magesyke, og de færreste kontakter lege. Hittil har det derfor ikke vært mulig å fastslå hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge, sier Svendsen.

Drikkevannsstudien er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Trygt å drikke kranvann

I Norge har vi har godt og trygt drikkevann. Selv om vi ikke vet omfanget av hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge, har man grunn til å tro at det er liten sannsynlighet for å bli syk av drikkevannet.

– Man kan trygt drikke vann fra springen, fastslår Svendsen.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags