DRØBAK: Musikalen som konfirmanter i Drøbak og Frogn forleden fremførte i Smia, var en moderne  versjon av «Ringeren av Notre Dame» og handlet om aksept, fellesskap og kjærlighet. Manus var tilpasset av Elisabeth Seljevold Fladmoe og bearbeidet og regissert av kantor Hans Dur Molvik og kapellan Andreas Skolt Iversen.

At katedralen i Paris fikk ekstra oppmerksomhet midt i øvingen, hindret ikke konfirmantene i arbeidet. 15. april ble Notre Dame rammet av brann, det stoppet ikke forestillingene i Smia.

Øvd i flere måneder

- Konfirmantene gjorde en fantastisk jobb, roser konfirmantprest Andreas Skolt Iversen. På selve musikaldagen jobbet ungdommene fra tidlig morgen med å sette sammen forestillingen.

 

Musikalkonfirmantene, som har øvd siden før nyttår, stod for skuespill og solosang, mens resten var med som kor og dansere. Også kirkens ungdomsledere bidro. Oddrun Bøhlerengen er kirkekontorets konfirmantgeneral og 60 konfirmanter deltok i oppsetningene.

Ros til alle hjelperne

Andreas Skolt Iversen sier at god innsats og stort pågangsmot gjorde at de kom i mål og kunne levere to strålende forestillinger i storsalen i Smia. Han berømmer frivillige og foreldre som bidro med rigging, grilling og kjøkkenhjelp. Etter forestillingene var det kafé for publikum, foreldre og venner.

Samme dag var også rundt 40 av neste års konfirmanter på besøk. De så forestillingen og fikk informasjon om opplegget neste år.