Drøbak-mann satser i Vestby - har sikret seg stor næringstomt

Drøbak-mannen Roy Hansen har kastet sine øyne på Vestby gjennom å opprette Vestby næringspark AS.