Vil bygge 7 til 10 boliger på drømmetomt i Drøbak

I Ekornveien 1 i Drøbak ligger det ei kremtomt på 3,2 dekar som Aeko Eiendomsutvikling AS ønsker å bebygge med et sted mellom syv til ti boliger. Selskapet har betalt 12,8 millioner kroner for tomta.