81 menn og 21 kvinner druknet i 2018 - flere ulykker i Amtaland

Av

102 personer døde av drukning i 2018, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Det er ti prosent flere enn i 2017 da 93 druknet.

DEL

– Hvert år drukner rundt 100 personer i Norge. Det er 100 for mange. Redningsselskapet har fra i år opprettet en egen seksjon for fagfeltet drukning, for å hente inn mer kunnskap om hvem som drukner, hvorfor de drukner og hvilke tiltak vi kan sette inn. Vår visjon er at ingen skal drukne, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.  

Fram til 31. november druknet 97 personer, mens fem omkom i desember. To av de omkomne ble funnet i elver, mens to andre ble funnet i sjøen. Den siste personen havnet i vannet etter å ha kjørt av veien i Søgne. Fortsatt er godt voksne menn overrepresentert på statistikken.

Utenfor Oksval

I starten av juni ble det igangsatt en storstilt leteaksjon mellom Oscarsborg og Fagerstrand etter at en mann i 70-årene trolig hadde falt over bord.

Øst politidistrikt ble bedt om å organisere strandsøk i området Fagerstrand og sørover mot Drøbak, og Røde Kors bisto i søket. Samtidig gjorde HRS oppmerksom på at båten som mannen hadde forsvunnet fra ikke er en del av Færderseilasen -  til tross for at hendelsen skjedde samme dag som seilsasen.

Senere samme sommer ble en mann i 60-årene  savnet etter å ha badet fra en seilbåt like ved Oksval brygge på Nesodden.  Redningsskøytene RS Klaveness Marine og RS Uni Oslofjord, politibåt, brannbåten Redningen fra Oslo og en brannbåt fra Asker og Bærum brannvesen, et Sea King helikopter, samt flere private fritidsbåter deltok i søket etter den savnede mannen.

Mannen ble til funnet død i vannet nær Oksval få dager senere.

Les mer om de to sakene  (artikkelen fortsetter under lenkene:

Flere badeulykker, færre båtulykker

Det er særlig drukning i forbindelse med bading som bidrar til flere drukninger i 2018 sammenlignet med 2017. I 2018 druknet 18 personer i forbindelse med bading mot tre året før. Ni av de omkomne var i 70- eller 80-årene, mens tre var barn mellom ni og 14 år. 
– Det høye antallet er trolig et resultat av en uvanlig fin sommer med stor badeaktivitet. Flere av de omkomne har badet alene, og kanskje overvurdert egne ferdigheter, sier Tanja Krangnes, som er ansvarlig for fagfeltet drukning i Redningsselskapet fra 2019.  

På den positive siden går antall drukninger i forbindelse med bruk av fritidsbåt og vannsportaktiviteter ned. 17 personer druknet fra fritidsbåt, to fra kajakk/kano og én fra padlebrett. Året før druknet 26 personer fra fritidsbåt og to fra kajakk/kano.   

Fall fra land/brygge i sjø, innsjø eller elv sto for nærmere 50 prosent av alle drukningsdødsfall i 2018.  

– Denne kategorien omfatter alt fra folk som faller fra bryggen en sen nattetime til turister som går for nært en foss. Disse drukningene er blant det vi skal se nærmere på i år, for å kartlegge risiko og mulige forebyggende tiltak, sier Krangnes. 
 

Setter mål for reduksjon

– Etter å ha jobbet med drukningsstatistikken i to år begynner vi å få et godt datagrunnlag for å kunne analysere hva som er problemene og hva som bør gjøres for å redusere antall drukninger. Som et første steg på veien ønsker vi å sette et konkret mål for reduksjon av antall drukninger fram mot 2025, sier Krangnes, som legger til at Redningsselskapet ønsker å samarbeide tett med alle offentlige og private aktører som kan bidra til at færre drukner.  

– Sammen kan vi jobbe for å få til en like stor nedgang i antall drukninger som det har vært i antall trafikkdrepte de siste årene.  

Drukningsårsaker 2018 

Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann: 47 

Bading: 18 

Dykking: 3 

Seilbrett/rafting: 1 

Kano/kajakk: 2 

Fritidsbåt: 17 

Yrkesbåt: 5 

Bil i sjø/vann: 7 

Gjennom is: 1 

Andre årsaker: 1 

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags