Amta har 2.9.22 en bred reportasje om Liv Mehus som savner servicetorget. Det er fint at ordfører, ordførerkandidat, kommunedirektør og kommunikasjonssjef alle uttrykker at kommunen skal være tilgjengelig for alle, at alle skal kunne møte et menneske.

Når det gjelder hvordan, er det mer ullent. Serviceverter inne på et kontor om ettermiddagen, gå inn på biblioteket, spørre en som er på jobb, ringe sentralbordet som er åpent 4 timer om dagen.

Det svares ikke på hvorfor servicekontoret ble nedlagt. Det var vel en blanding av troen på digitalisering og økonomi, vil jeg tro. Men ble dette virkelig behandlet politisk? Ble eldrerådet spurt? Er det foretatt noen innbyggerundersøkelse? Jeg merker meg at Hs ordførerkandidat, Tage Slind Jensen, sier at H stemte mot forslaget i siste budsjett om å innskrenke telefontiden.

Liv er slett ikke alene. Jeg møter stadig innbyggere som er fortvilte over hvor vanskelig det er å komme i kontakt med kommunen, fortvilte over at de ikke får svar på henvendelser. Nedleggelsen av servicetorget er den siste spikeren i kisten. Er vi innbyggere bare til plunder og heft?

LES OGSÅ:

Det er ikke ukjent at cirka 600.000 innbyggere i Norge ikke er digitale, eller digitale nok til å kunne klare sin hverdag og til å delta i demokratiet. Den forrige regjeringen utarbeidet en Digital strategi for å møte dette. Nåværende regjering arbeider med en handlingsplan. Alle partier synes å være enige om at kommuner skal tilby eldre digital opplæring og digital assistanse, i bibliotek og servicetorg. Det bevilges nasjonale midler til kurs. Også Nesodden kommune deltar i samarbeid med Seniornett og Frivillighetssentralen om dette.

Men det gjelder ikke bare eldre. Og digitalisering, og roboter, erstatter ikke møtet med er levende menneske. Jeg har selv hatt nytte av Servicetorget. Jeg har også opplevd å få svar på spørsmål fra en imøtekommende person på biblioteket. Det kan godt være at det er mulig å finne synergieffekter. Men Nesodden kommunes innbyggere må kunne vite at om de går inn på Tangenten, vårt kommunehus, i åpningstiden, vil de møte et kompetent menneske som vil hjelpe. Skal visjonen om «at vi sammen skal skape det gode livet», må innbyggerne tas på alvor.

Avslutningsvis et lite hjertesukk. Det prisbelønte Tangenten, med sitt arkitektoniske uttrykk for åpenhet og kultur, er dessverre blitt ødelagt med de endringer som er gjort i inngangsområdet. Dette kan gjenskapes, sammen med gjenopprettelse av er Servicetorg.