Jeg er en av dem du kaller lobbyist. Jeg er valgt leder for Foreldregruppa (FAU) på Myklerud. Et verv jeg tar svært alvorlig. Jeg mener det er viktig å lytte, man må lytte til de man skal representere – og når man har gjort det, må man jobbe videre med valgene flertallet tar. Slik er demokratiet!

Jeg har kjempet for Myklerud og hele Fagerstrand siden jeg ble valgt, og denne kampen har jeg aldri kjempet alene. Her er vi i FAU på lag med skolen, lærerne, elevene og et flertall av befolkningen på Fagerstrand. Derfor spør jeg: Hvorfor kaller du det å skulke i timen å stemme på et alternativ som har flertall og støtte i befolkningen som bor der det angår? Og når du kaller det lobbyisme, høres det ut som at vi selger våpen. Vi har jobbet for en sak vi tror på, som er viktig for oss som bor på Fagerstrand og som er glade i bygda vår.

Jeg har fulgt saken siden saken kom opp i 2018 og mener at jeg kjenner saken godt. Jeg har lest rapporter, deltatt i brukermedvirkningsgrupper, lest referater, snakket med fagkyndige og brukt utallige timer på diskusjon og debatt, og jeg leste saksfremlegget før formannskapet forrige uke.

Jeg er enig med «han» som mente det det ikke forelå noe nytt i saken og at en beslutning om plassering definitivt burde vært gjort for lenge siden.

Du er på mindretallets side i denne saken, Eivind, og du må gjerne argumentere og jobbe for å endre andres syn og meninger. Det er for så vidt jobben din, og heldige er vi som har ytringsfrihet og rom for det. Men det er et hån og et svært usympatisk trekk å fordumme alle dine politiske kollegaer, innbyggere på Fagerstrand, meg selv inkludert ved å heve deg over oss som den eneste med dette rette svaret.

Jeg er i tillegg svært uenig med deg i måten du leser statistikk på, og i det offentlige ordskiftet i 2022 burde hersketeknikker som dette være unødvendig. 65% var for Myklerud, flertallet er for Myklerud uavhengig av hvordan du velger å presentere det.

Jeg synes det er interessant at du ønsker å se historisk på saken og ta oss med tilbake til formannskapet april 2021. Her hevder du at det var bred enighet om både ny skole til Fagerstrand og plasseringen av den. Det medfører ikke riktighet!

Men siden du er opptatt av historien, synes jeg du skal se litt lenger tilbake enn hva som gagner ditt ønskede formål akkurat nå. Jeg vil trekke frem et par punkter.

LES OGSÅ:

I 2015 ble det vedtatt ny barneskole på Myklerud. Denne skulle stå klar i 2022. Dette er ikke fulgt opp. I 2019 kom det gjennom mulighetsstudie en konklusjon om ny skole til Fagerstrand og Myklerud. Dette ble heller ikke fulgt opp. I 2020 ble det gjennomført et skisseprosjekt og det ble fremlagt en tilstandsrapport om nåværende bygg på Myklerud. Det ble konkludert med at noe måtte skje nå og det ble lagt frem tre alternativer til ny skole på Myklerud. I 2021 vedtok kommunestyret en rehabilitering av skolen og planlegging for ny skole et annet sted på Fagerstrand. Stikk i strid med fagkyndige og tidligere beslutninger. Jeg håper du følger meg her Eivind og ser at det ikke er første gang du eller kollegaene dine snur og vender dere og ikke forholder dere til tidligere vedtak og møter.

Så som du selv spør: Hva skal vi med administrasjon, og hva skal vi med planer om det ikke følges opp? Jeg har gjentatte ganger luftet nettopp det samme. Tilliten er tynnslitt.

Og det være seg administrasjon eller lokalpolitikere – respekt er ikke noe du ber om, det er noe du må gjøre deg fortjent til.

Etter formannskapsmøtet forrige uke var jeg lettet og glad for at vi endelig kunne komme videre. At en tverrpolitisk beslutning om plassering var tatt og at det ikke lenger kan brukes som argument for trenering av rehabiliteringen.

Som du påpeker Eivind, er nok mine barn, som går i 4 og 6 klasse, ferdige på barneskolen lenge før den nye skolen er på plass, men jeg kjemper for Fagerstrand som tettsted, barna som en gang skal gå på skole her og bedre arbeidsvilkår for lærerne. Derfor håper jeg du tar feil! Jeg håper av hele mitt hjerte at du tar feil og at vedtaket står i kommunestyret i morgen!

Jeg vet ikke om du har folk som forteller deg hvordan du blir oppfattet når du gang på gang nekter å lytte til dem du er valgt til å representere, men det kalles arrogant.