Drøbak undervannsklubb deltar i disse dager i viktig dugnad for å bedre undervannsmiljøet i Drøbak.

Det er et kjent problem at teiner og andre fangstredskaper som går tapt, blir til utrivelige gravplasser for fisk og skalldyr. Når dyra setter seg fast i fangstredskapene, sulter de oftest til slutt i hjel og blir til agn for neste forbipasserende åtselseter. Disse redskapene har i dykkemiljøet fått det passende tilnavnet «spøkelsesteinene»

Les også:

"Vi ville aldri tolerert at slikt søppel lå i naturen på land"

Lokale dykkere ryddet unna og fisket opp forlatte teiner

"Vi bør få fjernet de tusentalls spøkelsesteiner, garn og ruser, som stort sett er mistet av fritidsfiskere." 

Stiftelsen betaler

Norges Dykkeforbund fikk i november 6 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene skal gå til dykkeutstyr, aktiviteter og utstyr i forbindelse med ryddeaksjoner under vann. Én million er øremerket til informasjonsinnhenting og utstyr til rydding av fangstredskaper som har gått tapt i sjøen. Klubbene som inngår i forbundet igangsatt oppryddingen av «spøkelsesteinene» i desember, og oppfordringen til dugnad har fått enorm respons i klubbene.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er i gang med et prosjekt for å se på omfanget av tapte teiner og effektene av spøkelsesfiske. Norges Dykkeforbund ønsker å bidra til forskningen og bevare livet i havet, og oppfordrer derfor klubbene til å markere mistet redskapet de finner på sine klubbdykk slik at dette kan bli dratt opp, skriver Norges Dykkeforbund på sine nettsider.

I forbindelse med innhentingen av informasjon om spøkelsesfiske, har havforskningsinstituttet i samarbeid med dykkeforbundet utarbeidet et rapporteringsskjema der redskapet skal beskrives basert på en rekke faktorer. Sp

Med skjemaet sendes det og inn bilde av redskapet, og som en ekstra gulrot får klubben utbetalt 400 kroner i dusør for informasjonen, som fortløpende blir brukt av havforskningsinstituttet for å lage statistikk.

3. mars sendte instituttet dykkeforbundet en foreløpig statusrapport fra prosjektet. Her kommer det fram at funnene fra skotteteiner, som anslås å være redskapet i 80 % av hummerfisket, viste at de innrapporterte spøkelsesteinene så langt inneholdt i snitt 0,2 levende hummer og 1,35 krabber.

Unik sjanse

– Dette er en unik sjanse for dykkeforbundet, og prosjektet har mange positive aspekter ved seg. For det første kan dykkeklubbene bidra til et bedre marint miljø. For det andre får vi tilført dykkeklubbene utstyr og kompetanse vi håper vil leve utover prosjektperioden. Vi skal heller ikke glemme at NDFs klubber har en viss egeninteresse i dette. Dette gir oss muligheten til å rydde på populære dykkeplasser – gjøre våre arenaer enda mer attraktive, sier Sølve Stubberud i Norges Dykkeforbund.

Rydder Drøbaksundet

Drøbak Undervannsklubb begynte å ta med seg teiner og andre fangstredskaper etter dykkene sine fra 1. desember, og har på tre måneder samlet hele 120 spøkelsesredskaper. Klubben har så langt de beste resultatene i landet, og blir derfor løftet fram av dykkeforbundet for å tipse andre klubber om utstyr og metodikk. Oppslagstavler i klubblokalene vitner om intern konkurranse i klubben, som har 70 medlemmer. Marinreparatørene og Svestadkameratenes Undervannsforening fra Nesodden er og med i prosjektet, og har blant annet igangsatt rydding på nesoddtangen.

Leder i Drøbak Undervannsklubb, Tor Oppegård, stiller seg svært positiv til prosjektet klubben har fått ta del i.

– Dette er jo en enorm gave til oss som klubb. Midlene vi får kommer alle i klubben til gode, og går til fellesutstyr som for eksempel luftkompressorer, sier han.

Oppegård forteller om økt aktivitet i klubben etter igangsettelsen av prosjektet.

Han har visst at spøkelsesfiske er et omfattende problem, men er overrasket over hvor mye de har klart å hente opp av fjorden på kort tid.

– Det er så mye som ligger der ute. Man kan knapt gå i vannet uten å finne noe. Det ser heller ikke ut til å minke med det første, sier Oppegård.

– Ta kontakt

Klubben ønsker nå kontakt med fiskere i området som har mistet utstyr:

– Hvis folk har mistet fiskeredskaper og vet sånn omtrent hvor det ligger kan de ta kontakt med oss, så leter vi gjerne etter det.

Ettersom dykkeforbundet støtter klubben for hvert innrapporterte redskap presiserer Oppegård at tilbudet vil være gratis for eventuelle (u) heldige fiskere.

– Vi har hatt noen som har kommet ned og hentet utstyr vi har funnet. Takknemlige fiskere har til og med gitt oss donasjoner, sier han.

Fiskere som vet de har mistet, eller ikke finner fiskeutstyret sitt, bes sende mail til Drøbak Undervannsklubb på DUK.dykking@gmail.com med informasjon om hvor redskapet ligger og kontaktinformasjon.