Vil felle tre gjess: – Skal tre fugler bety mer enn produksjon av mat?

Norsk Ornitologisk Forening Oslo og Akershus reagerer på at det er gitt skadefellingstillatelse på tre gjess på gården Digerud Nordre. Gårdbruker Håkon Galby ser ikke blidt på protesten.