Følg militærkolonene på E6 gjennom Follo. Etter halvannen time livestream ser det ikke ut til at kolonnene skaper like mye trafikk som fryktet. Forsvaret bruker også veier gjennom Indre Østfold.