Veivesenets krisebønn: – Det må bli færre biler på E6

Oppgraderingen av Nordbytunnelen gir store trafikkutfordringer.

Oppgraderingen av Nordbytunnelen gir store trafikkutfordringer. Foto:

I en pressemelding sent torsdag kveld ser ledelsen for veivesenet i Follo bare en løsning på kaoset på E6: Antallet biler må ned. Er du en del av løsningen?

DEL

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i veivesenet ser for seg to måter for å få ned antallet biler på:

1. Du kan sette bilen hjemme eller på en pendlerparkering og ta offentlig transportmiddel.

2. Du kan samkjøre med en eller flere bilister.

I tillegg ønsker Statens vegvesen at omkjøringsveiene tas i bruk, men ikke alle bør bruke omkjøringsveiene på samme måte hvis vi alle skal få dette til å fungere bedre fram mot adventstiden.

Alt dette forklarer veivesenet i denne pressemeldingen:

PRESSEMELDING:

E6 Nordbytunnelen i Akershus delvis stengt. Vi oppfordrer til å reise alternativt for å korte ned køene

– Hvis køene skal bli mindre, må langt flere enn i dag velge alternative reisemåter forbi E6 Nordbytunnelen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen etter møtet med utrykningsetater, ordførere og næringslivet i dag.

Han understreker at situasjonen har blitt noe bedre i løpet av uken, og at han forventer at den bedrer seg ytterligere når trafikantene blir bedre kjent med kjøremønsteret under tunnelrehabiliteringen.

Opprettholder kjøremønster i tunnelen

Statens vegvesen har i dag besluttet å opprettholde kjøremønsteret i tunnelen med å snu kjøreretningene avhengig av rushtrafikken.

Inn til Oslo (fra sør): kl. 04.30–12.00
Ut fra Oslo (fra nord): kl. 12.00–21.00
Toveis-trafikk i ett løp: kl. 21.00–04.30. 

– Det er flere årsaker til at vi ikke velger å bruke toveis-trafikk gjennom hele døgnet. Vi tror køene inn og ut av Oslo i rushet vil øke betydelig. Samtidig er den nesten 4 km lange tunnelen svært sårbar for hendelser, som vi har nesten daglig. I verste fall kan slike hendelser føre til svært lang stengetid på grunn av opprydding.

Med toveis-trafikk i det åpne løpet vil oppryddingen ta mye lengre tid, noe som vil gi enda mer kø, sier Karbø.

Bedring

-Trafikken går greit inn til Oslo om morgenen og ut av Oslo på ettermiddagen. Det skyldes at vi har to felt åpne i samme retning i tunnelen. Trafikken i motgående retning går via fv. 156. Spesielt køene sørgående ut av Oslo på morgenen er blitt noe bedre i løpet av uken. Dessverre kan vi ikke si det samme om trafikken sør for tunnelen inn mot Oslo på ettermiddagen. I perioder har køen stått helt tilbake til Vestby på E6. Dette er ikke akseptabelt, og vi har forståelse for trafikantenes frustrasjon, sier Karbø.

Karbø oppfordrer alle som kan, til å reise kollektivt, samkjøre eller bruke alternative omkjøringsveier. På Korsegården i Ås er det innfartsparkering.

– Vi ønsker i hovedsak at lette kjøretøy bruker omkjøringsveiene, mens vi ønsker at de tyngre kjøretøyene skal bruke E6, alternativt E18, inn og ut av Oslo. – Vi kommer nå til å forsterke informasjonen til trafikantene om omkjøringsveiene, både gjennom media, FB, Twitter og gjennom bedre skilting langs veien, sier Karbø.

Gjennomfører tiltak på omkjøringsvei

På fv. 156 gjennomfører nå Statens vegvesen flere tiltak for å bedre framkommeligheten, blant annet avkjøringsfelt ved Kjærnesvegen, ny rundkjøring ved avkjøringen til Nesodden og justering av rundkjøring ved Vinterbro senteret. Av hensyn til beboerne, blir også Sundbyvegen stengt for gjennomkjøring.

Fakta om rehabiliteringen av Nordbytunnelen:
Rehabiliteringen er nødvendig for å øke sikkerheten for dem som kjører i tunnelen, og for å bedre driftssikkerheten og dermed bedre framkommeligheten på E6. Mange av disse oppgavene krever at det ikke er trafikk i tunnelen der arbeidet pågår.

– Vi utbedrer rømningsveiene.
– Vi utvider de tekniske rommene–tre rom i tunnelen og tre «i dagen».
– Ventilasjonsanlegget oppgraderes.
– Skiltingen blir bedret.
– Vi oppgraderer SOS-kioskene.
– Brannsikringen skal bedres.
– Vi installerer nytt bomanlegg.
– Vi installerer nytt system for styring, regulering og overvåking.
– Nordgående løp blir stengt til 4. desember. Etter dette jobber vi om natten, og tunnelen er åpen i begge retninger om dagen.
– Høsten 2018 stenger vi det andre løpet i en periode for å utføre tilsvarende rehabilitering.
– Vi tar sikte på å være ferdige med tunnelen våren 2019.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags