Fant eksplosiver i lasten – sjåføren visste ikke om innholdet

Ble overrasket da kontrollørene åpnet lasten.