Eiendomsoverdragelser på Nesodden i oktober

Eiendomsoverdragelser er offentlig informasjon og kommer fra Kartverket. Her er eiendommene som er overdratt på Nesodden i september og oktober.